Detektory czynników chłodniczych

Niezawodne i precyzyjne urządzenia do wykrywania nieszczelności w instalacjach chłodniczych, spełniające wymogi ustawy F-gazowej.

Nieszczelności w systemach chłodniczych prowadzą do poważnych uszkodzeń instalacji i środowiska. Zastosuj detektory wycieku, które wykrywają wszystkie typowe czynniki chłodnicze i najmniejsze wycieki.

  • wysoka czułość zgodnie z EN 14624
  • detekcja wszystkich typowych czynników chłodniczych
  • alarm w przypadku wykrycia nieszczelności

Detektor testo 316-3

Detektor testo 316-4