Liofilizacja: Wszystko co musisz wiedzieć

Liofilizacja produktów spożywczych i farmaceutycznych to szeroka dziedzina, wymagająca obszernej wiedzy. Poniżej znajdziecie kompilację najważniejszych informacji:

Jak możemy Ci pomóc?

Contact

 • Nazywana również techniką suszenia sublimacyjnego
 • Suszenie żywności lub produktów farmaceutycznych w stanie zamrożonym
 • Przejście wody ze stanu stałego do gazowego bez przechodzenia przez fazę ciekłą
 • Jest to metoda suszenia, która jest najbardziej delikatna dla produktów
 • Wysuszony materiał nazywa się liofilizatem
   

1. Faza zamrażania:

    Produkty umieszcza się w liofilizatorze i schładza do temperatury poniżej -18 ° C. Po osiągnięciu 
    temperatury zamarzania, w komorze wytwarza się próżnia. Zwykle wymagana jest tutaj próżnia
    mniejsza niż 200 mbar.

2. Suszenie podstawowe/ sublimacja:

     Na tym etapie procesu temperatura, w zależności od produktu, może wzrosnąć do 0°C - 15°C. Ze
     względu na bardzo powolne nagrzewanie, woda jest usuwana z produktu bez fazy skraplania
     (sublimacja). Suszenie podstawowe jest najważniejszym i zarazem najbardziej krytycznym etapem
     procesu liofilizacji.

3. Suszenie wtórne (dosuszanie):
     Podczas suszenia wtórnego, w celu zmniejszenia zawartości wody do poziomu 0,5 - 3%, następuje
     zwiększanie temperatury do ponad +50°C, a woda zostaje ostatecznie przekształcona w parę wodną.
 

 • Kwalifikacja temperatury płytki w pięciu punktami pomiarowych na płytkę
 • Pomiar temperatury płytki za pomocą testo 190 T3 / T4 lub testo 191 T3 / T4 plus uchwyt sondy liofilizacyjnej
 • Sterylizacja SIP (Steam in Place):
  Późniejsza sterylizacja całego systemu gorącą parą wodną, w określonych warunkach czasowych i temperaturowych
   
 • PN-EN ISO 13408-1:

      Wymagania ogólne dotyczące walidacji i rutynowych kontroli podczas aseptycznego przetwarzanie
      produktów ochrony zdrowia
 

 • PN-EN ISO 13408-3:

      Zawiera wskazania i regulacje dotyczące procesów liofilizacji
 

 • System testo 190/191 składający się z rejestratorów danych, oprogramowania i walizki wielofunkcyjnej
 • Duża pamięć wewnętrzna do długotrwałych pomiarów
 • Zakres pomiarowy od -50 do +140°C do procesów liofilizacji sterylizacji SIP
 • Uchwyt sondy jako wyposażenie dodatkowe, w połączeniu z elastycznymi sondami do rejestratorów testo 190 T3 / T4 i testo 191 T3 / T4

Gdzie stosujesz procesy liofilizacji?

W przemyśle spożywczym:
System rejestratorów HACCP testo 191

W przemyśle farmaceutycznym:
System rejestratorów CFR testo 190

Sprawdź jak nasze systemy rejestratorów danych mogą pomóc w Twojej codziennej pracy.