Fragment: Praktyczny przewodnik - Pomiar poziomu komfortu na stanowiskach pracy.

 

 

 

 

Wprowadzenie

W biurach pracuje kilkaset milionów ludzi na całym świecie. Wielu z nich jest niezadowolonych z warunków otoczenia, w jakich pracują. Najczęstszymi przyczynami są skargi dotyczące komfortu cieplnego i jakości powietrza w pomieszczeniach.

Skargi zwykle muszą być rozpatrywane przez technika odpowiedzialnego za pomiary. Osoba ta stoi przed wyzwaniem obiektywnej oceny doznań cieplnych pracowników w celu ustalenia, czy skargi są uzasadnione oraz — w stosownych przypadkach — wskazania ich przyczyn i wyeliminowania ich.
 Przyjmując wyłącznie perspektywę biznesową oczywistym jest, że skargi należy traktować poważnie, ponieważ wydajność pracowników jest bezpośrednio związana z warunkami otoczenia w miejscu pracy.

Celem tego praktycznego przewodnika jest zaoferowanie wsparcia osobom odpowiedzialnym za klimat w pomieszczeniach oraz wskazanie możliwych sposobów obiektywnej oceny subiektywnych wrażeń dotyczących poziomu komfortu w przypadku skarg.

Indoor air quality in the office

Czym jest komfort cieplny?

Komfort cieplny odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu zdolności fizycznych i umysłowych.

Wrażliwość organizmu ludzkiego na ciepło zasadniczo zależy od jego równowagi termicznej (bilans cieplny). Na tę równowagę termiczną wpływa aktywność fizyczna i odzież, a także parametry atmosfery otoczenia. Są to:
 

  • temperatura powietrza
  • temperatura promieniowania
  • ruch powietrza oraz jego prędkość
  • wilgotność


Komfort cieplny występuje wtedy, gdy osoba czuje się neutralnie termicznie. Dzieje się tak, gdy ludzie uznają parametry otoczenia (temperatura, wilgotność, ruch powietrza i promieniowanie cieplne) w swoim otoczeniu za przyjemne. Nie występuje zapotrzebowanie na cieplejsze lub chłodniejsze, bardziej suche lub wilgotniejsze powietrze wewnątrz pomieszczeń. Komfort cieplny zależy również od rodzaju aktywności i odzieży.

 

To jest jedynie niewielki fragment całego poradnika. Chciałbyś dowiedzieć się więcej ? Wypełnij i wyślij do nas poniższy formularz. To zajmie tylko minutę, żeby otrzymać pełną wersję poradnika, w którym znajdziesz informacje na poniższe tematy:

Thermal comfort level

Wypełnij i wyślij

Help

1bcdd63e90e6096e5c000b018dd1e5dcc913430a
Potwierdź
Znaleziono szkic
Znaleziono szkic
Znaleziono szkice
Znaleziono istniejące dane formularza
Formularz złożony
Przegląd komunikatów walidacji
Nie można ukończyć akcji.
Potwierdzenie

Zawartość poradnika

1. Czym jest komfort cieplny?

2. Powody zastosowania technologii pomiarowej do oceny termincej w miejscu pracy

3. Działania podejmowane przez technika odpowiedzialnego za pomiary w przypadku skargi

    3.1 Przygotowanie
    3.2 Pomiar temperatury i wilgotności powietrza otoczenia
    3.3 Pomiar PMV/PPD
    3.4 Pomiar turbulencji i współczynnika wychłodzenia
    3.5 Inne kryteria oceny poziomu komfortu
    3.6 Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach

4. Wnioski

Guide Thermal comfort office