Fragment: Praktyczny przewodnik - Pomiar poziomu komfortu na stanowiskach pracy.

 

 

 

 

Wprowadzenie

W biurach pracuje kilkaset milionów ludzi na całym świecie. Wielu z nich jest niezadowolonych z warunków otoczenia, w jakich pracują. Najczęstszymi przyczynami są skargi dotyczące komfortu cieplnego i jakości powietrza w pomieszczeniach.

Skargi zwykle muszą być rozpatrywane przez technika odpowiedzialnego za pomiary. Osoba ta stoi przed wyzwaniem obiektywnej oceny doznań cieplnych pracowników w celu ustalenia, czy skargi są uzasadnione oraz — w stosownych przypadkach — wskazania ich przyczyn i wyeliminowania ich.
 Przyjmując wyłącznie perspektywę biznesową oczywistym jest, że skargi należy traktować poważnie, ponieważ wydajność pracowników jest bezpośrednio związana z warunkami otoczenia w miejscu pracy.

Celem tego praktycznego przewodnika jest zaoferowanie wsparcia osobom odpowiedzialnym za klimat w pomieszczeniach oraz wskazanie możliwych sposobów obiektywnej oceny subiektywnych wrażeń dotyczących poziomu komfortu w przypadku skarg.

Indoor air quality in the office

Czym jest komfort cieplny?

Komfort cieplny odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu zdolności fizycznych i umysłowych.

Wrażliwość organizmu ludzkiego na ciepło zasadniczo zależy od jego równowagi termicznej (bilans cieplny). Na tę równowagę termiczną wpływa aktywność fizyczna i odzież, a także parametry atmosfery otoczenia. Są to:
 

  • temperatura powietrza
  • temperatura promieniowania
  • ruch powietrza oraz jego prędkość
  • wilgotność


Komfort cieplny występuje wtedy, gdy osoba czuje się neutralnie termicznie. Dzieje się tak, gdy ludzie uznają parametry otoczenia (temperatura, wilgotność, ruch powietrza i promieniowanie cieplne) w swoim otoczeniu za przyjemne. Nie występuje zapotrzebowanie na cieplejsze lub chłodniejsze, bardziej suche lub wilgotniejsze powietrze wewnątrz pomieszczeń. Komfort cieplny zależy również od rodzaju aktywności i odzieży.

 

To jest jedynie niewielki fragment całego poradnika. Chciałbyś dowiedzieć się więcej ? Wypełnij i wyślij do nas poniższy formularz. To zajmie tylko minutę, żeby otrzymać pełną wersję poradnika, w którym znajdziesz informacje na poniższe tematy:

Thermal comfort level

Wypełnij i wyślij

Help

92749f44def70efb0b5a660fcbf1a05f2eb5e198
Potwierdź
Formularz złożony
Przegląd komunikatów walidacji
Nie można ukończyć akcji.
Potwierdzenie

Zawartość poradnika

1. Czym jest komfort cieplny?

2. Powody zastosowania technologii pomiarowej do oceny termincej w miejscu pracy

3. Działania podejmowane przez technika odpowiedzialnego za pomiary w przypadku skargi

    3.1 Przygotowanie
    3.2 Pomiar temperatury i wilgotności powietrza otoczenia
    3.3 Pomiar PMV/PPD
    3.4 Pomiar turbulencji i współczynnika wychłodzenia
    3.5 Inne kryteria oceny poziomu komfortu
    3.6 Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach

4. Wnioski

Guide Thermal comfort office