Fragment: Praktyczny przewodnik - Pomiary przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych zgodnie z normą PN-EN 12599

 

 

 

 

Wprowadzenie

W obecnych czasach większość dnia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Dlatego też instalowane są systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), które mają na celu stworzenie komfortowych warunków otoczenia wewnątrz budynków. Szczególne znaczenie ma wentylacja. Po pierwsze, jest nie tylko źródłem świeżego powietrza, ale także mechanizmem usuwania zanieczyszczeń, na przykład usuwania nadmiaru wilgoci z pomieszczeń.
 

Zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, a tym samym określenie przepływu objętościowego jest ważnym czynnikiem jakości przy uruchamianiu i eksploatacji systemów HVAC. Wiarygodne określenie prędkości powietrza w kanałach wentyla-
cyjnych jest jednym z najtrudniejszych pomiarów, jakie musi wykonać technik wentylacji i klimatyzacji.
 

Znaczenie prędkości przepływu powietrza

Zgodnie z maksymą „im więcej, tym lepiej”, systemy HVAC są często eksploatowane przy zbyt dużej ilości powietrza. To nadmierne wymaganie prowadzi do wzrostu kosztów operacyjnych. Nakłady energii na wentylator rosną, ponieważ przez system musi być przepuszczana większa ilość powietrza. Jednakże, koszty ponoszone są również na klimatyzację powietrza (chłodzenie, ogrzewanie, nawilżanie lub osuszanie), które mogą być zredukowane, gdy system jest prawidłowo wyregulowany. Duża wymiana powietrza często prowadzi także do powstawania przeciągów w pomieszczeniu, przez co ludzie w nim przebywający odczuwają zdecydowany spadek komfortu.

Z drugiej strony, zbyt niski przepływ objętościowy może być również problematyczny. Osoby obecne w pomieszczeniu będą miały zbyt mało świeżego powietrza do wdychania. Powietrze wewnątrz pomieszczeń jest “zużyte”, ponieważ zawartość CO2 w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. Nis-
kie przepływy objętościowe mogą mieć również negatywny wpływ na higienę systemu: gdy przepływ nawilżonego powietrza w kanałach jest zbyt wolny, istnieje ryzyko rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych w instalacji. Prawidłowo wyregulowany system HVAC pomaga nie tylko zapewnić komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń, ale również pomaga obniżyć koszty.

 

To jest jedynie niewielki fragment całego poradnika. Chciałbyś dowiedzieć się więcej ? Wypełnij i wyślij do nas poniższy formularz. To zajmie tylko minutę, żeby otrzymać pełną wersję poradnika, w którym znajdziesz informacje na poniższe tematy:

Wypełnij i wyślij

Help

fb18a1d30cbcb042b2629701fc8117b8f0060f9a
Potwierdź
Formularz złożony
Przegląd komunikatów walidacji
Nie można ukończyć akcji.
Potwierdzenie

Spis treści poradnika:

1. Znaczenie prędkości przepływu powietrza

2. Pomiar prawidłowej prędkości przepływu powietrza

3. Właściwe miejsce pomiaru

    3.1 Profile prędkości powietrza w kanale
    3.2 Odległość od zakłóceń

4. Metoda pomiaru

    4.1 Metoda standardowa
    4.2 Metoda linii środków ciężkości
    4.3 Obliczanie przepływu objętościowego

5. Ocena odczytów

6. Raport z pomiarów

Guide: Duct measurements