SmartSondy Testo w zestawach pomiarowych

Zestaw SmartSond do ogrzewnictwa

The compact testo Smart Probe heating set: all important measuring instruments for heating applications in the handy testo Smart Case.
 • testo 115i, testo 510i, i testo 805i
 • Pomiar ciśnienia gazu i ciśnienia statycznego
 • Pomiar temperatury zasilania i powrotu na instalacji grzewczej
 • Pomiar temperatury ogrzewania podłogowego i grzejników
 • Menu pomiarowe dla próby ciśnieniowej instalacji gazowej wraz z funkcją alarmu
 • Szybka dokumentacja miejsca pomiarowego, dzięki możliwości wykonania zdjęcia obiektu wraz z zaznaczoną powierzchnią oznaczoną celownikiem laserowym i naniesioną wartością zmierzonej temperatury za pomocą podczernieni (testo 805i)
 • Wygodny odczyt danych pomiarowych za pomocą mobilnej aplikacji oraz możliwość wygenerowania raportu pomiarowego i wysłania go przez e-mail
 • Poręczna walizka transportowa
Zestaw SmartSond do systemów VAC

The compact testo Smart Probe VAC set: all important measuring instruments for VAC applications in the handy testo Smart Case.
 • testo 405i, testo 410i, testo 605i i testo 805i
 • Prosta konfiguracja przekroju kanału lub wielkości kratki wentylacyjnej
 • Zestawienie kilku wartości strumieni objętościowych i obliczenie całkowitego strumienia objętościowego (np. w raporcie wygenerowanym dla jednego pomieszczenia, gdzie znajduje się klika kratek wentylacyjnych)
 • Wykrywanie miejsc potencjalnie zagrożonych wystąpieniem zawilgoceń, co w przyszłości może wiązać się z pojawieniem pleśni (przez równoczesne stosowanie testo 605i i testo 805i)
 • Szybka dokumentacja miejsca pomiarowego, dzięki możliwości wykonania zdjęcia obiektu wraz z zaznaczoną powierzchnią oznaczoną celownikiem laserowym i naniesioną wartością zmierzonej temperatury za pomocą podczernieni (testo 805i)
 • Wygodny odczyt danych pomiarowych za pomocą mobilnej aplikacji oraz możliwość wygenerowania raportu pomiarowego i wysłania go przez e-mail
 • Poręczna walizka transportowa
   Zestaw SmartSond do chłodnictwa

The compact testo Smart Probe refrigeration set: all important measuring instruments for refrigeration applications in the handy testo Smart Case.
 • 2x testo 549i i 2x testo 115i
 • Niskie straty czynnika chłodniczego dzięki bezpośredniej możliwości podłączenia sondy do układu (brak węża pomiarowego)
 • Szybka i prosta instalacja na przyłączu ciśnieniowym
 • Wygodna praca na dużych systemach dzięki bezprzewodowej komunikacji sond z urządzeniem mobilnym
 • Automatyczne obliczanie temperatury parowania i kondensacji za pomocą aplikacji mobilnej
 • Odczyt danych pomiarowych za pomocą mobilnej aplikacji oraz możliwość wygenerowania raportu pomiarowego i wysłania go za pośrednictwem e-mail
 • Poręczna walizka transportowa