Sterylizacja: Wszystko co powinieneś wiedzieć

Sterylizacja produktów spożywczych i farmaceutycznych to szeroka dziedzina, wymagająca obszernej wiedzy. Poniżej znajdziecie kompilację najważniejszych informacji:

Jak możemy Ci pomóc?

Contact

 • Proces sterylizacji żywności lub farmaceutykówma na celu zniszczenie wszystkich mikroorganizmów w produkcie
 • Podczas procesu mogą wystąpić wartości temperatury i ciśnienia do +134 ° C lub 3,5 bar.
 • Kluczowe znaczenie ma wdrożenie właściwego czasu sterylizacji. Jeśli czas sterylizacji jest zbyt krótki, w produkcie pozostaną mikroorganizmy, ale jeśli jest on zbyt długi, produkt może zostać uszkodzony lub zniszczony.
 • Istotnym parametrem sterylizacji jest wartość letalności (wartość F0) oraz czas fazy utrzymywania
   

1. Faza nagrzewania

     Wzrost temperatury w autoklawie np. do +121 ° C. W zależności od wsadu, może być konieczny cykl
     ewakuacji (próżnia)

2. Faza sterylizacji / ekspozycji

    Podczas fazy sterylizacji, właściwa temperatura sterylizacji jest utrzymywana przez określony czas (faza
    utrzymywania). W zależności od produktu czas ten może wynosić od kilku sekund do kilkunastu minut.

3. Faza chłodzenia

    Chłodzenie produktu do temperatury umożliwiającej wyjęcie wsadu. W zależności od produktu, w celu
    zapewnienia suszenia produktu, można zastosować cykle próżniowe.
 

 • Fizyczne i biologiczne dowody, że metoda sterylizacji jest odpowiednia dla produktu
 • W przypadku sterylizacji parowej w autoklawach, skuteczność procedury musi być regularnie weryfikowana np. za pomocą rejestratorów temperatury (letalność), rejestratorów ciśnienia (stopień nasycenia parą wodną) i wskaźników biologicznych
 • Umieszczenie końcówki sondy rejestratora w rdzeniu sterylizowanego elementu
 • DIN EN 285, DIN EN ISO 17665, DIN EN 13060, DIN 58950, EU GMP Annex 1, PDA Technical Report No. 1, No. 26, 30, 61
 • Normy te opisują wymagania dotyczące sprzętu, specyfikacje dotyczące integralności i skuteczności procesów, a także metody i procedury stosowane w celu zapewnienia jakości podczas wytwarzania produktów leczniczych.
 • System testo 190/191 składający się z rejestratorów danych, oprogramowania i walizki wielofunkcyjnej
 • Zakres pomiarowy od -50 do +140 ° C
 • Proste obliczanie współczynnika letalności, fazy utrzymywania oraz nasycenia parą wodną za pomocą oprogramowania.
 • Szeroki wybór akcesoriów umożliwiających optymalne ustawienie rejestratora podczas pomiaru temperatury rdzenia
   

Gdzie stosujesz procesy sterylizacji?

W przemyśle spożywczym:
System rejestratorów HACCP testo 191

W przemyśle farmaceutycznym:
System rejestratorów CFR testo 190

Sprawdź jak nasze systemy rejestratorów danych mogą pomóc w Twojej codziennej pracy.