Intuicyjne i przyjazne dla użytkownika: Oprogramowanie testo 190 CFR

Standardowe oprogramowania do rejestratorów kontrolujących procesy sterylizacji i liofilizacji są zwykle skomplikowane w użyciu. Ale nie w przypadku oprogramowania testo 190 CFR. Opracowując go, skoncentrowaliśmy się w szczególności żeby było przyjazne dla użytkownika oraz intuicyjne.

Dlatego też oprogramowanie testo 190 CFR doskonale uzupełnia rejestratory danych i będzie Ci służyć jako funkcjonalne narzędzie do pracy

Software CFR

Zalety oprogramowania testo 190 CFR

  • Zgodne z CFR
  • Zintegrowane zarządzanie użytkownikami, ścieżka audytu i podpis elektroniczny
  • Predefiniowane szablony procesów
  • Prosta implementacja kluczowych obliczeń (np. fazy utrzymywania, letalność, nasycenia parą wodną)
  • Docelowe / rzeczywiste porównanie dowolnie definiowanych kryteriów akceptacji
  • Wizualizacja konfiguracji pomiaru
  • Szybkie i kompleksowe generowanie raportów
     
Contact

Jak możemy Ci pomóc?

Zobacz jak działa oprogramowanie testo 190 CFR:


Programowanie rejestratorów
 

Odczyt danych z rejestratorów
 

Wizualizacja wartości pomiarowych

Definiowanie obliczeń
 Definiowanie kryteriów akceptacji

Analiza wyników pomiarowych
 

Wizualizacja konfiguracji pomiaru

Tworzenie i konfiguracja raportu pomiarowego


Programming
of data loggers

Readout
of data loggers

Visualizing
the measurement data

Defining
calculation

Defining
acceptance criteria

Analyzing
results

Visualizing
the measurement set-up

Configuring
and creating reports

Sprawdź w jaki sposób system rejestratorów CFR testo 190 może pomóc w Twojej codziennej pracy.