Zaskakująco proste: profesjonalne oprogramowanie testo 191

Rejestratory danych HACCP są programowane i odczytywane za pomocą profesjonalnego oprogramowania testo 191. Opracowując oprogramowanie, upewniliśmy się, że zintegrowaliśmy tylko te funkcje, których naprawdę potrzebujesz, abyś mógł pracować tak szybko i łatwo, jak to możliwe. A ich użycie jest intuicyjne i zrozumiałe.

8 kroków do celu:

 1. Programowanie rejestratorów
 2. Odczyty rejestratorów
 3. Wizualizacja danych pomiarowych
 4. Definiowanie obliczeń
 5. Określenie kryteriów akceptacji
 6. Analiza wyników
 7. Wizualizacja konfiguracji pomiaru
 8. Konfigurowanie i tworzenie raportów
   

Formularz kontaktowy

Programowanie rejestratorów

The testo 191 professional software
 • Konfiguracja przez port USB w walizce wielofunkcyjnej
 • Indywidualna konfiguracja każdego rejestratora lub transfer jednej konfiguracji do max. 8 rejestratorów
 • Elastyczne ustawienie kryterium staru: nie tylko wg. ustalonej daty i godziny, ale także wg. progowej wartości temperatury, I lub LUB
 • Defniowanie kroku pomiarowego

Odczyty rejestratorów

The testo 191 professional software
 • Odczyty danych pomiarowych przez port USB w walizce wielofunkcyjnej
 • Wizualizacja wyników dla pojedynczych lub wszystkich rejestratorów, jako wykres lub tabela
 • Możliwy odczyt częściowy: można wybrać przedział czasu

Wizualizacja danych pomiarowych

The testo 191 professional software
 • Precyzyjna analiza cześćiowych zakresów pomiarowych za pomocą prostej funkcji powiększania “zoom”
 • Łatwiejszy wybór punktów pomiarowych za pomocą krzyżyka
 • Komentarze do danych: umieszczaj notatki bezpośrednio na grafice i dołącz je do wydruku raportu pdf
 • Znaczniki czasu, w celu np. łatwego oznaczenia i skomentowania fazy utrzymywania (wyjaławianie)

Definiowanie obliczeń

The testo 191 professional software
 • Automatyczny test letalności i nasycenia parą wodną z kompensacją ciśnienia
 • Możliwość predefiniowania wartości F-0, F-70 i F-90
 • Automatyczna i ręczna kalkulacja fazy utrzymywania (wyjaławiania)
 • Wartości A-0 i C-0

Określenie kryteriów akceptacji

The testo 191 professional software
 • Wsparcie poprzez przykładową wizualizację oraz wyjaśnienie poszczególnych parametrów procesu (np. rozpiętość temperatury, minimalny czas utrzymywania lub maksymalny czas wyrównania temperatury).

Analiza wyników

The testo 191 professional software
 • Przegląd skonfigurowanych kryteriów akceptacji
 • Natychmiastowe wskazanie czy pomiar zakończył się sukcesem bądź nie
 • Bezpośredni dostęp do funkcji dostosowania kryteriów akceptacji
 • Wyświetlanie wyników w formie tabeli i wykresu
 • Możliwość wyboru statystyki odczytów wg. znaczników czasu, wykorzystując faz utrzymywania do obliczania krzywych pomiarowych

Wizualizacja miejsca pomiarowego

The testo 191 professional software
 • Kolejność punktów pomiarowych dla bezbłędnej dokumentacji
 • Możliwość wgrania własnych zdjęć do systemu
 • Oznaczone loggery można przypisać do ich rzeczywistej pozycji w autoklawach
 • Wizualizacja temperatury mierzonej w określonym czasie podczas pracy systemu

Konfigurowanie i tworzenie raportów

The testo 191 professional software
 • Indywidualne wprowadzanie istotnych informacji dla badania (np. producent, schemat ładowania, tester)
 • Indywidualna adaptacja logo firmy oraz tytułu raportu
 • Możliwość zapisania i ponownego użycia konfiguracji raportu
 • Pełne włączenie danych związanych z audytem
 • Pobieranie danych jako raport w formacie PDF lub plik CSV
 • Raport za pomocą 1 kliknięcia - przyjmuje parametry raportu z ostatniego badania, umożliwiając szybsze raportowanie