Mierniki wilgotności / Higrometry

Wilgotność powietrza odgrywa istotną rolę w monitorowaniu procesu produkcji, warunków składowania i transportu, określaniu poziomu komfortu termicznego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach lub systemach VAC. Kontrola wilgotności materiałów budowlanych i drewna jest także ważną częścią codziennej pracy w wielu sektorach, głównie w branży budowlanej np.: analiza miejsc zagrożonych powstawaniem pleśni lub diagnostyka zawilgocenia prowadzącego do uszkodzenia konstrukcji budynku.


Formularz kontaktowy

tel:  +48 22 292 76 80 do 83
       +48 22 863 74 01/22
       +48 22 863 24 41
fax: +48 22 863 74 15

e-mail: testo@testo.com.pl