Testo kibicuje naszym!!

pl_flaga_poland.jpg
          Polska vs Japonia

                   1    :    0

141.jpg„RABAT KIBICA”
Regulamin promocji:

 

             1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


a)    Organizatorem promocji „Rabat Kibica”, zwanej dalej Promocją jest Testo Sp. z o.o., ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków, NIP: 526-17-42-246, REGON: 012363928, KRS: 0000178397, KZ: 200.000 PLN, Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

b)    Promocja jest zorganizowana na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.

c)    Celem promocji jest intensyfikacja sprzedaży przyrządów pomiarowych Testo oraz wzmocnienie rozpoznawalności marki.

             2. CZAS TRWANIA PROMOCJI


a)    Promocja trwa w terminie 18.06.2018 – 15.07.2018 r.

            3. UCZESTNICY PROMOCJI
Promocja jest skierowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, składających zamówienia w Testo Sp. z o.o. na przyrządy pomiarowe TESTO, w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie.

            4. ZASADY PROMOCJI


1)    W ramach promocji „Rabat Kibica” Testo Sp. z o.o. udzieli rabatu w wysokości 15% od zamówień, które wpłyną (wyłącznie) w dniu następnym (do godz. 23:59) po każdym, wygranym meczu Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Rosja 2018
2)    Rabat obejmuje wszystkie przyrządy pomiarowe TESTO.
3)    Rabat zostanie udzielony od cen cennikowych, a także aktualnie obowiązujących cen promocyjnych.
4)    Transport: (wysyłka pocztą kurierską DHL)
– przy zamówieniach <1000 zł. netto (cena na fakturze VAT) – na koszt Zamawiającego
- przy zamówieniach ≥ 1000 zł. netto (cena na fakturze VAT) – na koszt Testo Sp. z o.o.
- odbiór własny w siedzibie Spółki – bezpłatnie

          5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a)    Reklamacje dotyczące zasad promocji można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej – listownie na adres Testo Sp. z o.o. lub mailowo – na adres: testo@testo.com.pl
b)    Testo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub do jej wcześniejszego zakończenia po upływie 7 dni od ogłoszenia takie informacji.
c)    Promocja automatycznie zakończy się w momencie zakończenia rozgrywek przez Reprezentację Polski w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Rosja 2018.
d)    Regulamin promocji, w trakcie jej trwania, dostępny jest w siedzibie Testo Sp. z o.o.
e)    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.