Przechowywanie produktów farmaceutycznych: monitoring temperatury i wilgotności

Monitorowanie warunków otoczenia podczas składowania produktów farmaceutycznych stanowi kluczowy warunek zachowania ich najwyższej jakości i bezpieczeństwa dla pacjenta. System testo Saveris umożliwia całodobowe, automatyczne monitorowanie temperatury i wilgotności odpowiednio dobranymi do wymagań sondami pomiarowymi, a także zapewnia alarmowanie o przekroczeniach, umożliwiające podjęcie kroków zapobiegawczych w odpowiednim momencie.


Wyzwanie

Monitorowanie temperatury i wilgotności aby:
 

 • Zapewnić stałe warunki klimatu wewnętrznego
 • Reagować na ewentualne przekroczenia w odpowiednim czasie
 • Zapewnić zgodność z wewnętrznymi/ zewnętrznymi wymaganiami jakościowymi
 • Kompleksowo monitorować łańcuch magazynowo - logistyczny
 • Zagwarantować warunki składowania zgodne z GxP
   

Rozwiązanie: System monitorigu temperatury i wilgotności testo Saveris

 • Radiowe i ethernetowe sondy pomiarowe
 • Możliwość integracji dodatkowych parametrów pomiarowych do systemu, dzięki analogowemu adapterowi
 • Ciągły monitoring temperatury i wilgotności
 • Krzywa trendu i alarmowanie o przekroczeniach za pomocą SMS/ e-mail oraz alrmów optycznych i akustycznych
 • Automatyczne zapamiętywanie danych pomiarowych i okresowe raportowanie
 • Programowanie walidowalne zgodnie z  21 CFR Part 11
   

Wysoka wydajność pracy podczas codziennych działań

 • Efektywny monitoring parametrów, dzięki scentralizowanemu przechowywanie danych
 • Transparentność I identyfikowalność
 • Alarmowanie o przekroczeniach wartości krytycznych
 • Bardziej wydajny – brak konieczności ręcznego odczytywania danych pomiarowych
 • Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe sondy i parametry pomiarowe
 • 3 różne poziomy dostępu użytkowników
   

testo Saveris - przegląd systemu


Sondy radiowe i ethernetowe:

testo Saveris radio and ethernet probes
 • Pomiar i transmisja danych
 • Wartości temperatury i wilgotności
 • Możliwość rozbudowy systemu
   

Baza:

Data monitoring system
 • Dokumentacja danych: pamięć > 18 milionów wartości
 • Wizualizacja alarmów
 • Możliwość rozbudowy: router, adapter i więcej
   

Oprogramowanie:

Temperature monitoring
 • Wskazanie wartości pomiarowych
 • Bezpieczeństwo i archiwizacja danych
 • Analiza i ocena danych pomiarowych

 


Pełne wsparcie użytkownika – konsultacje, szkolenie, wskazówki praktyczne


Konsultacje
Profesjonalne konsultacje przez naszych ekspertów  Więcej...
Rozwiązania
Rozwiązania
Mamy zawsze najlepsze rozwiązania dla Państwa wymagań 
Mapowanie
Identyfikacja optymalnego rozmieszczenia czujników pomiarowych  Więcej...

Planowanie
Planowanie potrzebnych elementów systemu w miejscu pomiaru  Więcej...
Kalibracja
Identyfikowalna (re)kalibracja czujników - również u Klienta  Więcej...
Uruchomienie
Uruchomienie systemu przez naszych ekspertów (opcja)  Więcej...

Kwalifikacja
Kwalifikacja/ walidacja systemu  Więcej...
Szkolenie
Szkolenie z obsługi systemu  Więcej...
Wsparcie
Jeżeli będziecie mieć Państwo pytania lub wątpliwości, nasi eksperci służą pomocą  Więcej...