Emisja spalin w przemyśle

Aktualnie obowiązujące normy i obostrzenia nałożone na funkcjonujące zakłady przemysłowe narzucają obowiązek ograniczenia emitowanych zanieczyszczeń powietrza do minimum.  To właśnie dzięki analizatorom spalin możliwy staje się precyzyjny pomiar procesu spalania i optymalizacja termicznych procesów produkcyjnych.


Kontrola zgodności z wymaganiami

Compliance Testing with testo 350
Więcej o kontroli zgodności

W większości krajów działalność wszystkich typów zakładów przemysłowych jest tematem ścisłych przepisów regulujących emisję spalin do atmosfery.

 • Upewnij się, że składniki zanieczyszczeń nie przekraczają wartości granicznych określonych w spalinach
 • Przeprowadź wstępną analiza spalin przed oficjalnymi pomiarami emisji

Pomiary emisji

Efficiency testing with testo 340
Więcej o kontroli sprawności spalania

Analizatory spalin są jednym z urządzeń wykorzystywanym do codziennych badań wykonywanych przez inżynierów serwisowych w celu osiągnięcia optymalnego ustawienia silników.

 • Ustaw optymalne parametry pracy silnika  przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów
 • Należy unikać długookresowych przestojów

Monitoring procesu

Process monitoring with testo 350
Więcej o monitorowaniu procesu

Turbiny gazowe utrzymywane w ciągłej eksploatacji muszą być regularnie sprawdzane a dodatkowo podlegają ograniczeniom dotyczącym emisji gazów spalinowych.

 • Sprawdź emisję badanego układu w odniesieniu do specyfikacji producenta.
 • Wysoka dokładność przy pomiarach NOx w turbinach gazowych.

Pomiary w systemach kogeneracyjnych

Emission measurement on CHP systems with testo 350
Więcej o systemach kogeneracyjnych

Aby system kogeneracyjny działał wydajnie, zastosowana w nim technologia pomiarowa musi spełnić podstawowe standardy:

 • Monitorowanie dopuszczalnych wartości emisji spalin
 • Nadzór nad wydajnością systemu
 • Kontrola systemów oczyszczania spalin
   

Testy wydajności na statkach

Efficiency testing on ships
Więcej o sprawności spalania na statkach

Liczba sadzowa z silnika okrętowego powinna być utrzymywana na najwyższym poziomie 

 • Sprawdź czy liczba sadzowa silnika okrętowego nie przekracza wartości granicznych
 • Udowodnij emisję spalin z silnika wysokoprężnego