Emisja spalin w przemyśle

Aktualnie obowiązujące normy i obostrzenia nałożone na funkcjonujące zakłady przemysłowe narzucają obowiązek ograniczenia emitowanych zanieczyszczeń powietrza do minimum.  To właśnie dzięki analizatorom spalin możliwy staje się precyzyjny pomiar procesu spalania i optymalizacja termicznych procesów produkcyjnych.


Kontrola zgodności z wymaganiami

Compliance Testing with testo 350
Więcej o kontroli zgodności

W większości krajów działalność wszystkich typów zakładów przemysłowych jest tematem ścisłych przepisów regulujących emisję spalin do atmosfery.

 • Upewnij się, że składniki zanieczyszczeń nie przekraczają wartości granicznych określonych w spalinach
 • Przeprowadź wstępną analiza spalin przed oficjalnymi pomiarami emisji

Pomiary emisji

Efficiency testing with testo 340
Więcej o kontroli sprawności spalania

Analizatory spalin są jednym z urządzeń wykorzystywanym do codziennych badań wykonywanych przez inżynierów serwisowych w celu osiągnięcia optymalnego ustawienia silników.

 • Ustaw optymalne parametry pracy silnika  przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów
 • Należy unikać długookresowych przestojów

Pomiar emisji: system ogrzewania

Analizatory spalin
Więcej o systemach ogrzewania

Ustawowe wartości graniczne emisji spalin są coraz bardziej restrykcyjne, szczególnie w przypadku NOX. Wartości graniczne emisji spalin są określane dla kotłów o palników podczas uruchamiania, konserwacji i pomiarów emisji spalin.

 • Ocena wydajności systemu grzewczego i ustawienia palnika
 • Zapewnienie zgodności systemu z prawnie ustalonymi wartościami granicznymi w spalinach

Pomiary w systemach kogeneracyjnych

Emission measurement on CHP systems with testo 350
Więcej o systemach kogeneracyjnych

Aby system kogeneracyjny działał wydajnie, zastosowana w nim technologia pomiarowa musi spełnić podstawowe standardy:

 • Monitorowanie dopuszczalnych wartości emisji spalin
 • Nadzór nad wydajnością systemu
 • Kontrola systemów oczyszczania spalin
   

Testy wydajności na statkach

Efficiency testing on ships
Więcej o sprawności spalania na statkach

Liczba sadzowa z silnika okrętowego powinna być utrzymywana na najwyższym poziomie 

 • Sprawdź czy liczba sadzowa silnika okrętowego nie przekracza wartości granicznych
 • Udowodnij emisję spalin z silnika wysokoprężnego

Pomiar emisji: turbiny gazowe

Pomiary emisji: turbiny gazowe
Więcej o turbinach gazowych

Turbiny gazowe muszą być regularnie sprawdzane aby zapewnić zgodność z zaleceniami producenta oraz przestrzegać ograniczenia dotyczące emisji gazów spalinowych. Dlatego ważny jest wybór prezycyjnego przyrządu pomiarowego.

 • Wysoka dokładność pomiaru przy niskich stężeniach, dzięki precyzyjnym czujnikom COniskie i NOniskie
 • Łatwe i precyzyjne regulacje instalacji przez użytkownika

 Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.