Produkcja energii

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt

Zapobieganie występowania kosztownych awarii i usterek jest niezwykle ważne w dziedzinie wytwarzania i dystrybucji energii.


Sprawdzanie linii przesyłowych

Thermal image of the current loop on a dead-end tower

Unikanie awarii systemów dystrybucji energii elektrycznej jest absolutnie konieczne ze względu na daleko idące konsekwencje. Wadliwe połączenia na liniach wysokiego napięcia mają tutaj szczególnie znaczenie.

  • Stan linii wysokiego napięcia ciągnących się często na duże odległości można precyzyjnie badać kamerami termowizyjnymi wyposażonymi odpowiedni detektor i teleobiektywy
  • Tylko kamery termowizyjne o wysokiej jakości detektora pozwalają na bezbłędną analizę finalnego obrazu termicznego

Sprawdzanie paneli słonecznych

Checking solar panels with thermal imager

Są dwa główne powody inspekcji systemów solarnych: bezpieczeństwo i monitorowanie wydajności układów.

  • Kamery termowizyjne mogą być wykorzystywane do weryfikacji pracy systemów fotowoltaicznych szybko, bezdotykowo i wyjątkowo wydajnie 
  • Wykrywanie wad i usterek