Produkcja w przemyśle

Niska jakość produktu lub zakłócenia występujące w procesie produkcyjnym mogą mieć daleko idące konsekwencje finansowe dla każdego zakładu produkcyjnego. Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się użycie termografii do przeprowadzania kontroli i zapewnienia jakości przy użyciu profesjonalnej techniki pomiarowej.


Monitoring parametrów mikroklimatu

Fully automated climate monitoring in production

Łańcuch chłodniczy powinien być stale kontrolowany i weryfikowany. Częścią kontroli powinno być sprawdzanie temperatury towarów wrażliwych podczas ich składowania.

  •     Skorzystaj z naszego systemu monitoringu temperatury i wilgotności
  •     Ciągła dokumentacja temperatury przechowywania

 

Zapewnienie jakości

Quality monitoring with thermography

Kamery termowizyjne Testo zapewniają precyzyjną diagnostkę stanu instalacji, wspierając tym samym proces kontroli jakości produktu.

  • Wykrywanie ciał obcych w procesie produkcyjnym
  • Weryfikacja stanu komponentów grzewczych

Formularz kontaktowy

tel:  +48 22 292 76 80 do 83
       +48 22 863 74 01/22
       +48 22 863 24 41
fax: +48 22 863 74 15

e-mail: testo@testo.com.pl