Utrzymanie ruchu

Z kamerami termowizyjnymi Testo, możesz wykrywać anomalie temperaturowe szybko, skutecznie i bezpiecznie. Poza prewencyjnym, mechanicznym i elektrycznym utrzymaniem ruchu, możesz dodatkowo sprawdzić poziom wypełnienia zbiornika płynem, szczelność izolacji cieplnej budynku, czy też defekty występujące na ścianach pieców hutniczych itp.

Instalacje elektryczne

Maintenance of switch cabinets with thermal imager

W instalacjach elektrycznych lub na samych kablach, podwyższone wartości temperatury są zawsze oznaką przeciążeń w układzie.

  • diagnostyka termowizyjna instalacji niskiego, średniego i wysokiego napięcia
  • wykrywanie wadliwych podzespołów i połączeń
  • minimalizacja zagrożeń pożarowych i unikanie kosztownych przestojów produkcyjnych

Instalacje mechaniczne

Mechanical maintenance industry

W większości wypadków oznaki zużycia maszyn są często widoczne na długo przed wystąpieniem awarii wskutek wzrostu temperatury.

  • za pomocą kamery termowizyjnej wykrycie anomalii temperaturowych możliwe jest natychmiastowo
  • diagnostyka termowizyjna może być przeprowadzana na wszystkich mechanicznych instalacjach podczas pracy i z zachowaniem bezpiecznej odległości

Pomiary parametrów elektrycznych

testo-760-1-application-others-005956.jpg

Innowacyjne przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych Testo wyróżniają się ze względu na automatyczną obsługę, wyznaczając nowe standardy w pomiarach. Cyfrowe multimetry z automatycznym rozpoznawaniem mierzonego parametru, mierniki cęgowe z unikalnym mechanizmem cable-grabTM, testery napięcia, z równoczesnym pomiarem prądu - nowa era przyrządów pomiarowych od Testo.