Wytwarzanie i dystrybucja energii

W najlepszym interesie elektrowni i przedsiębiorstw użyteczności publicznej jest zagwarantowanie, że nie wystąpią żadne zakłócenia, od procesu wytwarzania energii po dystrybucję. Kamery termowizyjne Testo pomagają zachować integralność komponentów elektrycznych i mechanicznych w ramach konserwacji prewencyjnej. Nieinwazyjna kontrola termowizyjna zapobiegnie kosztownym przestojom produkcyjnym.


Niezbędne jest zapobieganie nieprawidłowym działaniom systemów dystrybucji energii ze względu na daleko idące konsekwencje. Wadliwe połączenia na masztach wysokiego napięcia mogą być szczególnie istotne. Dzięki kamerom termowizyjnym możesz sprawdzić wzrosty temperatury za pomocą pomiaru bezkontaktowego i z bezpiecznej odległości: bez narażania się na ryzyko i bez konieczności wyłączania systemu wysokiego napięcia.
 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Wytwarzanie energii

Konserwacja komponentów mechanicznych

Power generation
Thermal image power generation

Wytwarzanie ciepła w elementach mechanicznych w elektrowniach może wskazywać na podwyższony poziom napięć. Jest to spowodowane na przykład tarciem, wadliwym wyrównaniem, tolerancją komponentów lub brakiem smaru.

Główną zaletą pomiaru na podczerwień jest to, że jest bezkontaktowy, dlatego można wykonywać go podczas działania instalacji i z bezpiecznej odległości. 

Konserwacja instalacji elektrycznych

Electrical installation
Thermal image electrical

Kamery termowizyjne Testo ułatwiają ocenę stanu cieplnego systemów niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Obrazy termowizyjne prowadzi do wczesnego wykrywania wadliwych elementów lub połączeń, dzięki czemu wymagane środki zapobiegawcze mogą zostać wprowadzone w ukierunkowany sposób.

Minimalizuje to ryzyko pożaru i pozwala uniknąć kosztownych przestojów produkcyjnych dla producentów energii.

Systemy dystrybucji energii

Kontrola termograficzna - dla bezproblemowej pracy

Thermal image power distribution system
Thermal image power distribution system

Nieprawidłowe działanie lub awarie dystrybutora energii mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw.Często przyczyną są oznaki zużycia, zmęczenie materiału lub pęknięcia kabla na liniach wysokiego napięcia. Są one często poprzedzone wzrostem temperatury poszczególnych komponentów

Dzięki wczesnemu wykryciu tych anomalii za pomocą kamer termowizyjnych Testo można łatwo i skutecznie zapobiec uszkodzeniu komponentów i zagrożeniu awarii zasilania w systemach wysokiego napięcia. Gwarantowana jest stała dystrybucja energii .