Przesyłając sprzęt do sprawdzenia poprawności wskazań prosimy o załączenie zlecenia zawierającego informacje potrzebne do sprawnej realizacji usługi, tj.: rodzaj sprawdzenia, dane do faktury, adres do odsyłki sprzętu oraz dane kontaktowe (nazwisko, telefon i adres e-mail).

Testo to światowy lider w technologii pomiarowej, który od 60 lat aktywnie działa w branży pomiarowej. Posiada doświadczenie w projektowaniu, rozwoju oraz produkcji przenośnych przyrządów i czujników pomiarowych.
 
W celu zapewnienie wysokiej jakości usług oraz jak najwyższego komfortu użytkowania naszych przyrządów pomiarowych, zapraszamy do skorzystania z oferty Laboratorium Pomiarowego firmy Testo.

Kalibracja

Świadczymy usługi kalibracji przyrządów pomiarowych marki Testo dla następujących wielkości:

  • temperatura (czujniki zanurzeniowe, powierzchniowe i temp. powietrza),
  • wilgotność względna,
  • różnica ciśnień,
  • prędkość przepływu powietrza.

Oferujemy również kalibrację analizatorów spalin produkcji Testo.

Z dumą informujemy, że od września 2016, w laboratorium Testo zostało uruchomione nowe stanowisko do sprawdzania poprawności działania detektorów czynników chłodniczych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. "Standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane". Sprawdzenie detektora zostaje zakończone wystawieniem CERTYFIKATU (Świadectwem sprawdzenia) potwierdzającym zgodność z wymaganiami ww. Rozporządzenia.

 

Ponadto wprowadziliśmy usługę sprawdzenia poprawności wskazań Elektronicznych opraw zaworowych, realizowaną w zakresie:
•    sensory ciśnienia w punktach 0, 5, 35 bar
•    czujniki temperatury w punkcie +25°C
 

 

316small.jpg

Formularz kontaktowy