Kalibracja i walidacja

Kalibracja przyrządów pomiarowych jest wymagana wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z obszarami związanymi z jakością. Nawet najmniejszy błąd pomiarowy może mieć istotny wpływ na proces produkcyjny oraz zapewnienie jakości.

Calibration of measuring instruments

Kalibracja - udokumentowana dokładność pomiaru i niezawodność

Kalibracja to porównanie odczytu wyników pomiarowych z przyrządu badanego, ze wskazaniami przyrządu referencyjnego, przy zachowaniu tych samych warunków otoczenia. Istotnym aspektem kalibracji jest udokumentowanie odnotowanych błędów pomiarowych, uwzględnienie niepewności pomiaru i wystawienie certyfikatu kalibracyjnego. Dlatego też, kalibracja przyrządów pomiarowych jest istotnym elementem w zapewnieniu jakości np. podczas produkcji, magazynowaniu oraz transporcie produktów wrażliwych, takich jak np. leki lub żywność. Dowiedz się jak możemy Ci pomóc w zakresie kalibracji i adjustacji Twoich przyrządów pomiarowych Testo.

Poza zakresem akredytacji świadczymy również nastepujące usługi:

Znaczący wkład w zapewnienie jakości

Kalibracja przyrządów pomiarowych wnosi istotny wkład w zapewnienie jakości, gwarantuje udokumentowaną dokładność pomiarów i zapewnia satysfakcję Twoich klientów.


Sprawdź kompleksową ofertę Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego Testo:
 

full-service-qualifizierung-validierung.jpg

Walidacja - niezawodność i bezpieczeństwo

Podczas walidacji, wyniki poszczególnych procedur, procesów I metod są weryfikowane w zakresie ich powtarzalności w konkretnych, zdefiniowanych warunkach.


Walidacja oferowana przez Testo Sp. z o. o. obejmuje wykonanie całego projektu wraz z wymaganą optymalizacją procesów i metod.
 

Skontaktuj się nami i sprawdź jak możemy Ci pomóc w zakresie walidacji.