Jak Testo wspiera Cię podczas pandemii COVID-19

checklisten.jpg

Pracuj z cyfrowymi listami kontrolnymi

Wyzwanie

 • Regularne dostosowywanie procesów i dokumentacji do nowych przepisów
 • Dbanie o zdrowie pracowników
 • Bezpieczeństwo produkcji

Rozwiązanie

 • Szybkie i łatwe tworzenie indywidualnych list kontrolnych w celu przestrzegania przepisów dotyczących higieny i zdrowia
 • Cyfrowe listy kontrolne można szybko i łatwo dostosować do lokalnych warunków:
  - Bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni ciała
  - Samoocena COVID-19
  - Wytyczne WHO dotyczące mycia rąk
Remote Audits testo Saveris

Przeprowadzanie bezkontaktowych audytów zdalnych

Wyzwanie

 • Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności - także w przypadku dostaw towarów
 • Ocena zgodności z wytycznymi dotyczącymi dystansu społecznego

Rozwiązanie

 • Przeprowadzanie zdalnych audytów w dowolnym momencie
 • Dostęp do wszystkich danych w postaci cyfrowej z dowolnego miejsca 
 • Przegląd wszystkich istotnych dla jakości danych odpowiednich witryn
 • Szybkie i szczegółowe przedstawienie informacji dotyczących przestrzegania wytycznych
foodsafety.jpg

Kontrola bezpieczeństwa żywności

Wyzwanie

 • W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo żywności jest ważniejsze dla konsumentów niż kiedykolwiek wcześniej
 • Produkcja żywności, sektor usług i sklepy spożywcze są uważane za infrastrukturę krytyczną, dlatego przemysł spożywczy ma obowiązek odpowiedzieć na tę potrzebę
 • Opracuj plany i rozwiązania, aby móc reagować jeszcze szybciej i lepiej w następnej sytuacji kryzysowej

Rozwiązanie

 • Procesy można dostosować do aktualnych warunków za pomocą jednego przycisku, dzięki czemu zadania i kontrole jakości, które należy przeprowadzić, są zawsze aktualne
 • Zautomatyzowane monitorowanie temperatury w chłodniach i zamrażarkach w czasie rzeczywistym, umożliwia efektywne wykorzystanie mocy chłodniczych, a dzięki temu oszczędzanie energii i zapobieganie zużywaniu się sprzętów
Hygiene testo Saveris

Zapewnij higieniczne warunki - chroń zdrowie

Wyzwanie

 • Higiena jest podstawowym czynnikiem w zapobieganiu zakażeniom COVID-19
 • W dłuższej perspektywie wzrośnie również znaczenie przestrzegania i dokumentowania przepisów dotyczących higieny

Rozwiązanie

 • Testo oferuje cyfrowe systemy pomiarowe do zarządzania jakością

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Testo

Restauracje
QA food service

Automatyczne zarządzanie jakością w sieciach restauracji.

 • Zgodność z normami
 • Widoczny wzrost jakości
 • Redukcja kosztów
Więcej
Sklepy spożywcze
Quality retail

Maksymalna wydajność w łańcuchu chłodniczym dostaw produktów spożywczych

 • Zapis danych jakościowych z całego łańcucha chłodniczego
 • Gwarancja prawidłowej implementacji działań jakościowych
 • Pełna kontrola nad stabilnością temperatury podczas transportu
Więcej

Life Science
Quality management Life Sciences

Ciągłe monitorowanie parametrów środowiskowych - za pomocą jednego systemu.

 • Centralny monitoring wszystkich istotnych parametrów otoczenia
 • Identyfikacja słabych punktów w łańcuchu chłodniczym
 • Funkcja inteligentnego alarmu, aby szybko reagować na przekroczenia wartości granicznych
Więcej

Corona-Mobile 960x300px.jpg
Corona-Tablet 1536x450px.jpg
Corona-Desktop 2560x450.jpg
Corona-Wide Desktop 3840x450px.jpg