Oprogramowanie: Więcej niż cyfrowa księga jakości

Oprogramowanie jest sercem systemu zarządzania jakością testo Saveris Retail Chain!

Dzięki niemu, możesz zdigitalizować swoją księgę jakości, a także przeprowadzać jej automatyczne aktualizacje, a za naciśnięciem jednego przycisku rozesłać ją do wszystkich oddziałów restauracji.
 

Będziesz miał możliwość zarządzania i dokumentacji wszystkich procesów i punktów pomiarowych związanych z utrzymaniem jakości. A dzięki alarmom w czasie rzeczywistym oraz możliwości integracji działań korygujących, odpowiedzialny personel będzie mógł natychmiast zareagować w przypadku przekroczenia wartości granicznych i zainterweniować zgodnie z instrukcjami Systemu Zarządzania Jakością.
 


Digitalizacja i wdrożenie

Digital quality handbooks with testo Saveris Retail Chain

Przejrzystość Twojego łańcucha chłodniczego

Transparent cold chain with testo Saveris Retail Chain

Szybki dostęp do danych z dowolnego miejsca

Fast data access with testo Saveris Retail Chain

Zarządzanie eskalacją

Manage escalations with testo Saveris Retail Chain

Alarmy i środki naprawcze

testo Saveris Retail Chain's corrective measures

Efektywne kontrole i audyty

Efficient audits with testo Saveris Retail Chain

Bezpieczne przechowywanie danych

Secure data storage with testo Saveris Retail Chain

Analizuj i reaguj

testo Saveris Retail Chain finds weak spots

Analiza danych i test sprawności

Data analysis and benchmarking with testo Saveris Retail Chain

Globalna współpraca

testo Saveris Retail Chain's multilingual software

Użyj interfejsów

testo Saveris Retail Chain uses interfaces

Zarządzanie upoważnieniami

Manage authorizations with testo Saveris Retail Chain
Keyvisual Food Stores Mobile 960x300px.jpg
Keyvisual Food Stores Tablet 1536x450px.jpg
Keyvisual Food Stores Desktop 2560x450.jpg
Keyvisual Food Stores Wide Desktop-3840x450px-new.jpg