Centralny monitoring parametrów środowiskowych

Life Science: Prawie żaden inny sektor nie jest tak ściśle regulowany i monitorowany. Nasze kompletne rozwiązania do monitorowania warunków środowiskowych wspiera Cię w niezawodnym spełnianiu rygorystycznych wymagań prawnych:

 • Technologia pomiarowa, oprogramowanie i usługi od jednego dostawcy
 • Kompletna dokumentacja
 • Pełna przejrzystość
   

testo Saveris: 3 komponenty systemu

Cockpit testo Saveris

Tablet: Intuicyjny i wydajny

 • Kompleksowe zarządzanie alarmami
 • Dostęp do danych pomiarowych w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca oraz z dowolnego urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartfon)
 • Mniejsze wymagania dotyczące szkoleń i niższy potencjał błędu
Services testo Saveris Life Science

Usługi: Kompetentny partner na całym świecie

 • Zgodność z GxP
 • Indywidualne planowanie, dokumentacja, kwalifikacja systemu, walidacja oprogramowania
 • Profesjonalne wsparcie, serwis, kalibracja i walidacja systemu podczas pracy

Sondy Cyfrowe: Hot Swap

 • Wymiana w kilka sekund przez Plug & Play bez przerywania pracy
 • Dokumentacja z wymiany sond w cyfrowej księdze jakości
 • Brak zakłóceń w dokumentacji

Cały system: bezpieczny i elastyczny

 • Automatyczne nagrywanie i okresowa dokumentacja    
 • Bezpieczne przechowywanie danych pomairowych
 • Możliwość zintegrowania z istniejącą strukturą komunikacyjną (WLAN, LAN) lub opcjonalnie przez  testo UltraRange

testo UltraRange: Transfer danych na duże odległości

 • Samowystarczalna sieć radiowa z zaszyfrowanymi, zastrzeżonymi sygnałami
 • Wyjątkowa stabilność zasięgu i sygnału wewnątrz budynków

testo Saveris Life Science: zastosowanie

Badania i Rozwój

Niezawodny monitoring parametrów środowiskowych w laboratoriach lub akademickich ośrodkach badawczych.

Produkcja

 • Monitorowanie parametrów klimatu w środowisku regulowanym GMP
 • Zgodnie z 21 CFR część 11
   

Logistyka

 • Monitorowanie parametrów środowiska podczas transportu i magazynowania zgodnie z GDP
 • Niezawodne i nieprzerwane

Ochrona zdrowia

 • Monitorowanie temperatury leków, szczepionek, próbek laboratoryjnych lub produktów krwiopochodnych
 • Monitorowanie parametrów środowiskowych w pomieszczeniach czystych, salach operacyjnych, przychodniach szpitalnych lub salach pacjentów>
Compliance testo Saveris

Zgodność
Zapewnienie integralności danych i zapobieganie niepotrzebnych luk w dokumentacji
.

Transparency testo Saveris

Transparentność
Ciągły przegląd wszystkich procesów oraz natychmiastowe alarmowanie w przypadku przekroczenia wartości granicznych.

Efficiency testo Saveris

Wydajność
Wydajniejsza praca dzięki prostej obsłudze systemu, który dokładnie spełnia Twoje wymagania.

Reliability testo Saveris

Niezawodność
Pozytywny wynik audytu, dzięki niezawodnemu rozwiązaniu testo Saveris.

 

“Ciągłość danych jest dla nas absolutnie kluczowa. Wysoka stopa redundancji danych w systemie testo Saveris była jednym z kluczowych czynników przy wyborze rozwiązania pomiarowego Testo”

 

Kierownik Działu Zarządzania Zapasam w firmie farmaceutycznej z TOP 10

 

  

 

Monitorowanie parametrów środowiska
Monitorowanie parametrów środowiska
Monitorowanie parametów środowiska
Monitorowanie parametów środowiska