Oprogramowanie: Szybka analiza wartości ze wszystkich miejsc pomiarowych.

W oprogramowaniu testo Saveris dane są przechowywane i zabezpieczone. Umożliwia to jednocześnie kompleksową analizę i ocenę wszystkich zarejestrowanych danych.


Wszystkie wartości pomiarowe są zapisywane i dokumentowane w sposób ciągły.

W zależności od wymagań oprogramowanie jest dostępne w trzech wersjach: jako Small Business Edition (SBE), jako wersja profesjonalna (PROF) lub jako wersja walidowalna (CFR). Wersja oprogramowania CFR jest zgodna z wymaganiami 21 CFR część 11 i załącznika 11 do GMP UE.

Sterownik (opcja) umożliwia elastyczne wyświetlanie danych pomiarowych na urządzeniach końcowych,  zapewniając pełną przejrzystość wszystkich obszarów i miejsc pomiarowych w jasnej prezentacji.
 

 

 

 

 

 SBE PROFCFR
 Wykresy/tabele/przegląd alarmów/raporty PDF  
 Zarządzanie kalendarzem   
 Prezentacja grup sond pomiarowych   
 Wysyłanie alarmów (e-mail, SMS, retransmisja)   
 Kompleksowe zarządzanie alarmami w trybie stacjonarnym   8/5*
 Dane pomiarowe ze zdjęciem przypisane do lokalizacji pomiarowych   
 Integracja z siecią (klient / serwer)   
 Zgodny z 21 CFR część 11 (walidowalny)   
 Polityka prywatności   
Wydawanie praw dostępu na 3 poziomach użytkownika   
Nowy sterownik   

 

Sterownik

The testo Saveris measurement technology

Dzięki nowemu sterownikowi możesz zaoszczędzić czas, przeglądając dane pomiarowe za pośrednictwem przeglądarki - bez dodatkowej instalacji. Twoje korzyści:

Wysoki stopień elastyczności: dane pomiarowe można przeglądać za pomocą przeglądarki przy użyciu różnych urządzeń końcowych (komputer, smartfon lub tablet). W zależności od konfiguracji infrastruktury IT można korzystać ze sterownika zarówno przez intranet, jak i Internet. W obu przypadkach dostęp do przeglądarki odbywa się poprzez bezpieczne logowanie.

Intuicyjny interfejs użytkownika:
Interfejs użytkownika sterownika jest intuicyjny i nie wymaga czasochłonnego szkolenia. Oferuje najważniejsze funkcje potrzebne podstawowym użytkownikom do przeglądania danych pomiarowych i potwierdzania alarmów.
 


Monitorowanie parametrów środowiska
Monitorowanie parametrów środowiska
Monitorowanie parametów środowiska
Monitorowanie parametów środowiska