Serwis: Kompleksowe wsparcie

Nasz wyszkolony personel towarzyszy Ci na wszystkich etapach procesu w sposób ukierunkowany na klienta i systematyczny - od planowania, dokumentacji, kwalifikacji systemu i walidacji oprogramowania, aż po serwis i wsparcie.

Twoje potrzeby są zawsze na pierwszym miejscu.
Razem z Tobą definiujemy koncepcję usługi dostosowanej do potrzeb na wszystkich etapach projektu. Możesz na nas polegać również podczas pracy. Dbamy o Twój system i jego konserwację, kalibrację i walidację.

Możesz wybrać jeden z  3 pakietów:
 

  Basic Care Premium Care Peace of Mind
Zarządzanie projektem
Instalacja i uruchomienie
Test akceptacyjny (SAT)
Szkolenie użytkownika
Wsparcie techniczne* 8/5* 8/5* 8/5*
Aktualizacja oprogramowania **, w tym szkolenie użytkowinika w razie potrzeby
Kalibracja  
Mapowanie termiczne  
Walidacja systemu  
Re-kalibracja    
Usługi rewalidacyjne    
Okresowe mapowanie    
Wymiana uszkodzonych komponentów    
Base Backup, baza danych SQL***    

 

*Opcjonalny Service Level Agreements (SLA) na zapytanie.

**Zaktualizuj aplikację testo Saveris na PC, powiązane moduły, narzędzia, oprogramowanie podzespołów i serwis. Zmiany dotyczące ostatniej wersji są udokumentowane w dzienniku zmian.

***Specjalne środki konserwacji w ramach planowanego okna serwisowego: obsługa kopii zapasowych i przywracanie bazy danych oraz bazy SQL, odzyskiwanie po awarii, wymiana poszczególnych komponentów, unikanie luk w bazach danych.
 

Laboratorium Pomiarowe Testo - Twój partner w zakresie kalibracji, kwalifikacji i walidacji.

Laboratorium Pomiarowe Testo specjalizuje się w usługach takich jak kalibracja, kwalifikacja i walidacja. Posiada certyfikat akredytacji laboratorium wzorcującego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie wzorcowania temperatury, wzorcowania wilgotności, wzorcowania przepływu powietrza oraz analizy spalin.

Monitorowanie parametrów środowiska
Monitorowanie parametrów środowiska
Monitorowanie parametów środowiska
Monitorowanie parametów środowiska