Monitoring temperatury i wilgotności

Bieżący monitoring warunków otoczenia jest szczególnie istotny w branży spożywczej i farmaceutycznej, podczas produkcji, magazynowania i transportu.

Testo oferuje różnorodne rejestratory, rejestratory WLAN oraz stacjonarne systemy monitoringu, umożliwiające ciągłą i nieprzerwana kontrolę temperatury, wilgotności, ciśnienia absolutnego i wstrząsów.

testo-176H1-application-humidity-001947.jpg

Rejestratory temperatury, wilgotności, ciśnienia absolutnego i wstrząsów.

Aktualna generacja rejestratorów Testo cechuje się dużą łatwością stosowania i bezpieczeństwem osiąganym m.in. poprzez ochronę hasłem, zabezpieczenie antykradzieżowe oraz wewnętrzną pamięć trwałą (NVM), dzięki której nawet przy wyczerpaniu się baterii, dane nie zostają utracone. Rejestratory cechuje obszerna pamięć wewnętrzna – nawet do 2 milionów wartości pomiarowych, żywotność baterii nawet do 8 lat oraz wygoda i łatwość obsługi, dzięki jednopoziomowej strukturze menu.

testo-Saveris2-trasera-Pared-AulaFormacion-pasillo_140X183cm.jpg

System bezprzewodowych rejestratorów WLAN – testo Saveris 2

System bezprzewodowych rejestratorów testo Saveris 2 pozwala na pełną, nieprzerwaną kontrolę temperatury i wilgotności - bez względu na miejsce przebywania użytkownika. Wartości temperatury i wilgotności w nadzorowanym obiekcie (np. magazynie, hali produkcyjnej) są zapisywane w bezprzewodowym rejestratorze, a następnie przekazywane do Chmury Testo. Dane pomiarowe są w niej bezpiecznie przechowywane i można je pobierać w dowolnym momencie wykorzystując standardową przeglądarkę internetową w smartfonie, tablecie lub komputerze.

testo-Saveris-application-stationary-measurement-001311.jpg

Bezprzewodowy system monitoringu temperatury i wilgotności testo Saveris

System testo Saveris umożliwia transfer danych pomiarowych za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego (radio) i/lub ethernetowego do stacji bazowej. Testo Saveris dokumentuje i monitoruje wszystkie dane pomiarowe. Jeżeli przekroczone zostaną wartości graniczne, uruchamia to cały szereg różnych opcji alarmu, takich jak alarmowanie za pomocą SMS /e-mail lub pokazuje się na wyświetlaczu urządzenia. Zdalne alarmy mogą działać nawet wtedy, gdy system nie jest podłączony do komputera.