Emisyjność, odbicia, transmitancja

Dowiedz się więcej o współczynniku emisyjności, transmitancji i odbiciach by zawsze otrzymywać precyzyjne wyniki pomiarów termowizyjnych.

Promieniowanie wykrywane przez kamerę termowizyjną składa się z długich fal promieniowania podczerwonego emitowanego, odbitego i przenikającego przez przedmioty znajdujące się w polu widzenia kamery termowizyjnej.

Emission, reflection and transmission

Transmitancja (t)

Transmitancja to pomiar zdolności materiału do transmitowania (przepuszczania) promieniowania podczerwonego.

Emisyjność(ε)

Emisja to zdolność materiału do emitowania promieniowania IR. Wartość ta uzależniona jest m.in. od materiału powierzchni, jego struktury i temperatury. Słońce przykładowo ma emisyjność 100%, która to w rzeczywistości praktycznie nie występuje. Z drugiej strony łatwo mierzalny beton posiada emisyjność wynoszącą ~93%. Oznacza to, że 93% promieniowania IR jest emitowane przez sam materiał.

Odbicia (ρ)

Kolejne 7% to odbicia z otoczenia materiału/obiektu, który chcemy zmierzyć, czyli „temperatura odbijana od obiektu”. Oba parametry - współczynnika emisyjności i odbitej temperatury użytkownik może wprowadzić samodzielnie do kamery termowizyjnej w celu skorygowania błędów i uzyskania precyzyjnego obrazu termowizyjnego.

Zależność między emisyjnością materiału a odbiciami

Obiekty pomiarowe o wysokiej emisyjności (ε ≥ 0.8):

  • mają niski współczynnik odbicia (ρ): ρ = 1 - ε
  • ich temperatury mogą być bardzo łatwo mierzone za pomocą kamery termowizyjnej

Obiekty pomiarowe o średniej emisyjności (0.6 < ε < 0.8):

  • mają średni współczynnik odbicia (ρ): ρ = 1 - ε
  • ich temperatury mogą być łatwo mierzone za pomocą kamery termowizyjnej

Obiekty pomiarowe z niskiej emisyjności (ε ≥ 0.6):

  • posiadają wysoki współczynnik odbicia (ρ): ρ = 1 - ε
  • pomiary temperatury za pomocą kamer termowizyjnych są możliwe, jednakże mogą być obarczone dużymi błędami
  • prawidłowe ustawienia temperatury odbitej ma znaczący wpływ na końcową wartość zmierzonej temperatury

 

Pytania? Jesteś zainteresowany?

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszych kamerach termowizyjnych?

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.