Pole widzenia, punkt pomiarowy, obiekt pomiaru

Pole widzenia (FOV)

Pole widzenia (FOV) opisuje obszar widoczny z kamery termowizyjnej. Parametr ten jest uzależniony od obiektywu zastosowanego w kamerze. Obiektywy szerokokątne są dedykowane do pomiarów przy dużych polach widzenia, teleobiektywy zaś dzięki dobrej rozdzielczości przestrzennej wykorzystywane są przy większych odległościach bądź też przy szczegółowych pomiarach ze względy na optyczne powiększenie obrazu

FOV in thermography

Najmniejszy rozpoznawalny/mierzalny obiekt

The measurement spot in thermography

Najmniejszy mierzalny obiekt / mierzalny punkt (IFOVmeas)

Najmniejszy mierzalny obiekt opisuje najmniejszą powierzchnię, której temperatura nie tylko może zostać wykryta, ale również dokładnie zmierzona. Obiektyw z soczewką o rozdzielczości geometrycznej 3,5 mrad i pomiarze z odległości 1 m, pozwala na wykrycie obiektu o długości krawędzi 3,5 mm, która jest równocześnie pokazana na wyświetlaczu jako wartość pikselowa. W celu otrzymania precyzyjnego pomiaru obiekt pomiarowy powinien być 2-3 razy większy niż najmniejszy wykrywalny obiekt. Zasada - najmniejszy mierzalny obiekt (IFOVmeas): IFOVmeas ≈ 3 x IFOVgeo.

Najmniejszy rozpoznawalny obiekt (IFOVgeo)

Najmniejszym rozpoznawalnym obiektem jest najmniejszy wymiar, który może być wykryty i przypisany do jednego piksela. Piksel jest elementem detektora rejestrującym promieniowanie IR i przekształcajacym je na sygnały elektryczne. Każdy piksel odpowiada jednej wartości pomiarowej.

Pytania? Jesteś zainteresowany?

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszych kamerach termowizyjnych?

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.