Teoretyczne zasady termografii

Każdy obiekt o temperaturze powyżej zera absolutnego (0 Kelvina = 273,15 ° C) emituje promieniowanie podczerwone. Samo ludzkie oko w odróżnieniu do detektora kamery termowizyjnej nie jest w stanie wykryć a tym bardziej zmierzyć długości fal promieniowania. Do tego niezbędny jest detektor czuły na promieniowanie IR. Detektor ten podstawie pomiaru intensywności promieniowania podczerwonego, określa on temperaturę powierzchni obiektu i za pomocą wyświetlacza sprawia iż staje się ono widoczne dla oka ludzkiego.

By promieniowanie podczerwone było widoczne dla ludzkiego oka, detektor rejestruje ich długość, przetwarza je na sygnał elektryczny i przypisuje do konkretnego koloru wskutek czego na ekranie wyświetlacza powstaje pełen obraz termowizyjny badanej powierzchni. 

Kamera termowizyjna dokonuje pomiaru temperatury powierzchni badanego obiektu nie zaś temperatury jego wnętrza.

Wavelengths and radiation
reflexion-emission-transmission-700px.jpg

Emisyjność, odbicia i transmitancja

Aby w pełni wykorzystać możliwości kamery termowizyjnej skutecznie jako narzędzia pomiarowego, warunki te powinny być dobrze znane.

Setting emissivity

Ustawianie emisyjności

Każdy materiał ma inny współczynnik emisyjności. Emisyjność ta musi być prawidłowo ustawiona w kamerze w celu otrzymania optymalnych wyników pomiarów.

Sichtfeld und Messfleck

Pole widzenia i punkt pomiarowy

Kluczowe znaczenie wiedzy dla oceny właściwości technicznych kamery termowizyjnej.

Pytania? Jesteś zainteresowany?

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszych kamerach termowizyjnych?

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.