Ustawianie emisyjności

Ustawienie współczynnika emisyjności jest szczególnie ważne tam, gdzie występują duże różnice temperatur np. pomiędzy obiektem mierzonym a środowiskiem pomiarowym.
Setting emissivity

Gdy temperatura badanego obiektu jest wyższa niż temperatura otoczenia:

  • zbyt wysokie ustawienia emisyjności mogą doprowadzić do zbyt niskich odczytów temperatury
  • zbyt niskie ustawienia emisyjności modą doprowadzić do zbyt wysokich odczytów temperatury

Gdy temperatura badanego obiektu jest wyższa niż temperatura otoczenia:

  • zbyt wysokie ustawienia emisyjności mogą doprowadzić do zbyt wysokich odczytów temperatury
  • zbyt niskie ustawienia emisyjności mogą doprowadzić do zbyt niskich odczytów temperatury

Wskazówki

  • Im większa różnica pomiędzy temperaturą mierzonego przedmiotu a temperaturą otoczenia i im niższa emisyjność, tym pomiar obarczony jest większymi błędami. Błędy te są większe w przypadku nieprawidłowego ustawienia emisyjności.
  • Wiele materiałów, które są przezroczyste dla ludzkiego oka (np. szkło) nie przepuszcza długofalowego promieniowania podczerwonego.
  • Wśród kilku materiałów przepuszczających to promieniowanie znajdą się m.in. cienkie płyty z tworzyw sztucznych i germanu (materiał z którego wykonano m.in. obiektywy/szkła ochronne w kamerach Testo).
  • W razie potrzeby usunąć osłonę obiektu pomiarowego, w przeciwnym razie kamera termowizyjna wykona pomiar tylko temperatury powierzchni.
  • Zawsze należy podstępować zgodnie z instrukcją obsługi mierzonego przedmiotu!
  • Jeżeli elementy znajdujące się pod powierzchnią wpływają na rozkład temperatury na powierzchni mierzonego przedmiotu (m.in. poprzez przewodzenie ciepła, strukturę i kształt przedmiotu znajdującego się wewnątrz mierzonego przedmiotu) mogą zostać odwzorowane na obrazie termicznym. Kamera termowizyjna mierzy jednak tylko temperaturę powierzchni. Dokładne określenie temperatury poszczególnych elementów mierzonego przedmiotu nie jest możliwe.

Pytania? Jesteś zainteresowany?

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszych kamerach termowizyjnych?

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.