testo 184 G1 - rejestrator temperatury, wilgotności i wstrząsów do transportu

Nr katalogowy  0572 1846

  • Wielkość mierzona: temperatura, wilgotność i wstrząsy

  • Czas działania: nieograniczony

  • Dostępne w opakowaniach 1szt.

  • Zgodny z normami: GxP, 21 CFR Part 11, HACCP i EN 12830  

 
 

1 087,00 Zł
1 337,01 Zł z VAT

Opis produktu

     

 

Zakres dostawy

Rejestrator temperatury testo 184 G1, certyfikat kalibracji, uchwyt ścienny.
Pomiar temperatury - NTC

Zakres pomiarowy

-20 do +70 °C

Dokładność

±0,5 °C (0 do +70 °C)

±0,8 °C (-20 do +0 °C)

Rozdzielczość

0,1 °C

Pojemnościowy sensor wilgotności

Zakres pomiarowy

0 do 100 %RH

Dokładność

±1,8 %RH + 3 % mierz.wart. at +25 °C

(5 do 80 %RH)

±0,03 % wilg. wzg./K (0 do +60 °C)

Rozdzielczość

0,1 %RH

Wstrząsów

Zakres pomiarowy

0 do 27 g

0 do 265 m/s²

Dokładność

±(0,1 g + 5 % mierz.wart.)

±1 / 1 / 1 m/s²

Rozdzielczość

0,1 g

1 m/s²

Ogólne dane techniczne

Wymiary

44 x 12 x 97 mm

Temperatura pracy

-20 do +70 °C

Klasa zabezpieczenia

IP30

Czas pracy

nieograniczony

Sygnał alarmowy

LED i wyświetlacz

Typ baterii

Bateria litowa CR2450, 3V, wymienna

Żywotność baterii

120 days (at +25 °C and 15 min. meas. cycle)

Pamięć

64 000 wartości pomiarów (temperatury i wilgotności); 1 000 wartości pomiarowe(wstrząs)

Temperatura składowania

-55 do +70 °C

Waga

45 g

Certyfikaty dla wilgotności

Drukarki i akcesoria

Oprogramowanie i akcesoria

ComSoft Professional 4

Nr katalogowy: 0554 1704

1 344,00 Zł
1 653,12 Zł z VAT

Monitorowanie i dokumentowanie temperatury, wilgotności i wstrząsów w usługach logistycznych dla żywności.

Niewłaściwe obchodzenie się z produktami spożywczymi może pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia. Aby móc wyeliminować to zagrożenie firmy muszą stosować się do zaleceń HACCP gwarantujących bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw od producenta do konsumenta. Kluczowe jest dotrzymanie specyficznych dla produktu warunków granicznych i nieprzerwany monitoring zimnego łańcucha dostaw. W wielu przypadkach, obok temperatury, monitorowanie wilgotności i wstrząsów również może mieć związek z zachowaniem jakości produktów spożywczych.

Dzięki serii testo 184 kierownicy działów jakości w logistyce produktów żywnościowych otrzymują 6 rejestratorów posiadających międzynarodowe certyfikaty HACCP, zdolne do monitorowania i dokumentowania wszystkich krytycznych parametrów podczas transportu żywności. Rejestratory testo 184 T1, T2, T3 i T4 zostały dodatkowo przetestowane i certyfikowane wg EN12830 przez TÜV Süd , dzięki temu idealnie nadają się do transportu mrożonej i głęboko mrożonej żywności.

Monitorowanie i dokumentowanie temperatury, wilgotności i wstrząsów we wszelkiego rodzaju usługach logistycznych

Dostawcy usług logistycznych często przejmują odpowiedzialność za drogie i wrażliwe produkty farmaceutyczne, żywnościowe, elektroniczne lub dzieła sztuki. Złe warunki podczas transportu mogą prowadzić do znacznej utraty jakości, a nawet całkowitego zniszczenia monitorowanych produktów.

Za pomocą rejestratorów testo 184 można monitorować właściwe graniczne wartości temperatury i wilgotności, jak również poziom tolerowanych drgań. Dzięki automatycznie tworzonym raportom zebrane dane można bardzo łatwo analizować i dokumentować. Pozwala to wyeliminować wszelkie wątpliwości dotyczące warunków transportu.

Produkty wrażliwe na wstrząsy i drgania, takie jak elektronika, delikatne maszyny albo niektóre produkty bio-farmaceutyczne mogą być dodatkowo monitorowane pod kątem naruszenia wcześniej zdefiniowanych granicznych szoków mechanicznych za pomocą rejestratora testo 184 G1.

Monitorowanie i dokumentowanie temperatury, wilgotności i wstrząsów w usługach logistycznych dla farmacji.

Niewłaściwe obchodzenie się z produktami spożywczymi może pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia. Aby móc wyeliminować to zagrożenie firmy muszą stosować się do zaleceń HACCP gwarantujących bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw od producenta do konsumenta. Kluczowe jest dotrzymanie specyficznych dla produktu warunków granicznych i nieprzerwany monitoring zimnego łańcucha dostaw. W wielu przypadkach, obok temperatury, monitorowanie wilgotności i wstrząsów również może mieć związek z zachowaniem jakości produktów spożywczych.

Dzięki serii testo 184 kierownicy działów jakości w logistyce produktów żywnościowych otrzymują 6 rejestratorów posiadających międzynarodowe certyfikaty HACCP, zdolne do monitorowania i dokumentowania wszystkich krytycznych parametrów podczas transportu żywności. Rejestratory testo 184 T1, T2, T3 i T4 zostały dodatkowo przetestowane i certyfikowane wg EN12830 przez TÜV Süd , dzięki temu idealnie nadają się do transportu mrożonej i głęboko mrożonej żywności.Większość farmaceutyków musi być transportowana i magazynowana w warunkach temperatury i wilgotności zdefiniowanych poprzez dolne i górne granice w całym łańcuchu dostaw. Naruszenie tych predefiniowanych granic może pociągnąć za sobą nieodwracalne zmiany substancji czynnych lub zmiany składu leków.

Jednakże nie tylko leki i ich substancje aktywne są zagrożone. Ujemne temperatury i ekstremalne zmiany temperatury mogą spowodować uszkodzenie opakowań lub instrumentów medycznych. Konsekwencją byłoby wybrakowanie towaru, straty finansowe i pogorszenie reputacji.

W środowisku regulowanym przez GxP kontrola zimnego łańcucha od produkcji do dostawy jest warunkiem wstępnym nie tylko dla zapewnienia jakości produktu ale również zapobiega stratom finansowym i zmniejsza ryzyko utraty reputacji w środowisku związanym z farmacją.

Dzięki rejestratorom testo 184 Państwa produkty będą chronione przed niezaważonymi przerwami w zimnym łańcuchu, a cała ścieżka dystrybucji może być kompetentnie i pewnie monitorowana i dokumentowana zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi standardami, przepisami i normami.

Katalogi

Oprogramowania