testo 184 H1 - rejestrator temperatury i wilgotności do transportu 

Nr katalogowy  0572 1845 01

689,00 Zł
z VAT 847,47 Zł
 • Wielkość mierzona: temperatura i wilgotność

 • Czas działania: nieograniczony

 • Dostępne w opakowaniach 1, 10 i 50 szt.

 • Zgodny z normami: GxP, 21 CFR Part 11, HACCP i EN 12830 

 
 


Opis

Opis produktu

With the air humidity and temperature data logger testo 184 H1, you monitor the transport of sensitive goods such as pharmaceuticals, foods or electronics or art, over an unlimited period.

At their destination, a glance at the display or the LEDs tells you whether the configured limit values have been adhered to. In order to obtain detailed information, it is sufficient to connect the air humidity and temperature data logger to a PC – a PDF report is immediately generated with all relevant data. In order for you to be able to work even more efficiently and conveniently with the data logger, all required files and information are stored directly and securely in the testo 184 H1: Configuration file, instruction manual and PDF report of your recorded data.

The measurement value store of the air humidity and temperature data logger testo 184 H1 has a capacity of 60 000 measurement values. The measurement rate is freely selectable from 1 min to 24 h. The battery has a life of 500 days. The data logger testo 184 H1 is supplied by a standard battery which can be exchanged by the user.

testo 184 H1 is compliant with GxP, 21 CFR Part 11 and HACCP. Testo AG is an ISO 9001:2008-certified company, and ensures the adherence to the norms through internal audits as well as accredited external audits.



Find out which benefits the air humidity and temperature data logger testo 184 H1 provides

 1. Clear alarm indication
  A glance at the display or the LEDs is enough to know whether limit values have been violated during transport.
   
 2. Easiest operation
  testo 184 H1 is intuitively operated, and can be used without special training or previous knowledge concerning transport monitoring: The "Start" button begins data recording. "Stop" ends it.
   
 3. Easiest configuration
  In each testo 184 H1, a configuration file is stored, with which the configuration of the testo 184 H1 is childsplay – no download, no installation, no user interface and no additional costs.
   
 4. Convenient readout
  A PDF report with the transport data is created immediately on connection of the air hunidity and temperature data logger testo 184 H1 to the USB interface of a computer. This is suitable for long-term archiving according to PDF/A standard.
   
 5. Mobile readout/printout on site
  All testo 184 H1 data loggers can be read out on site with an NFC-capable Android smartphone. Data transfer from the data logger to a compatible Testo fast printer (option) also functions wirelessly via NFC.
   
 6. IT-safe
  The air humidity and temperature data logger testo 184 H1 works securely without software installation or download, so that IT problems are triggered neither by the firewall nor the virus scanner.

Zakres dostawy

Rejestrator temperatury testo 184 H1, certyfikat kalibracji.

Dane techniczne

Pomiar temperatury - NTC

Zakres pomiarowy

-20 do +70 °C

Dokładność

±0,5 °C (0 do +70 °C)

±0,8 °C (-20 do 0 °C)

Rozdzielczość

0,1 °C

Wilgotność - czujnik pojemnościowy

Zakres pomiarowy

0 do +100 %RH

Dokładność

±1,8 %RH +3 % wart.mierz. w 25°C

(5 do 80 %RH)

±0,03 %RH (0 do +60 °C)

±0,5 °C (0do +70 °C)

±0,8 °C (-20do 0 °C)

Rozdzielczość

0,1 %RH

Ogólne dane techniczne

Waga

45 g

Wymiary

44 x 12 x 97 mm

Temperatura pracy

-20 do +70 °C

Klasa zabezpieczenia

IP30

Typ certyfikatu

Międzynarodowy certyfikat HACCP

Czas pracy

nieograniczony

Sygnał alarmowy

LED i wyświetlacz

Typ baterii

bateria litowa (CR2450, 3V), wymienny

Żywotność baterii

500 dni (w temp. +25°C i przy cyklu pomiarowym 15 min.)

Pamięć

60 000 mierzone wartości

Temperatura składowania

-55 do +70 °C


Akcesoria

Certyfikaty dla wilgotności

220,00 Zł
z VAT  270,60 Zł
160,00 Zł
z VAT  196,80 Zł

Aplikacje

Monitorowanie i dokumentowanie temperatury, wilgotności i wstrząsów w usługach logistycznych dla żywności.

Niewłaściwe obchodzenie się z produktami spożywczymi może pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia. Aby móc wyeliminować to zagrożenie firmy muszą stosować się do zaleceń HACCP gwarantujących bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw od producenta do konsumenta. Kluczowe jest dotrzymanie specyficznych dla produktu warunków granicznych i nieprzerwany monitoring zimnego łańcucha dostaw. W wielu przypadkach, obok temperatury, monitorowanie wilgotności i wstrząsów również może mieć związek z zachowaniem jakości produktów spożywczych.

Dzięki serii testo 184 kierownicy działów jakości w logistyce produktów żywnościowych otrzymują 6 rejestratorów posiadających międzynarodowe certyfikaty HACCP, zdolne do monitorowania i dokumentowania wszystkich krytycznych parametrów podczas transportu żywności. Rejestratory testo 184 T1, T2, T3 i T4 zostały dodatkowo przetestowane i certyfikowane wg EN12830 przez TÜV Süd , dzięki temu idealnie nadają się do transportu mrożonej i głęboko mrożonej żywności.

Monitorowanie i dokumentowanie temperatury, wilgotności i wstrząsów we wszelkiego rodzaju usługach logistycznych

Dostawcy usług logistycznych często przejmują odpowiedzialność za drogie i wrażliwe produkty farmaceutyczne, żywnościowe, elektroniczne lub dzieła sztuki. Złe warunki podczas transportu mogą prowadzić do znacznej utraty jakości, a nawet całkowitego zniszczenia monitorowanych produktów.

Za pomocą rejestratorów testo 184 można monitorować właściwe graniczne wartości temperatury i wilgotności, jak również poziom tolerowanych drgań. Dzięki automatycznie tworzonym raportom zebrane dane można bardzo łatwo analizować i dokumentować. Pozwala to wyeliminować wszelkie wątpliwości dotyczące warunków transportu.

Produkty wrażliwe na wstrząsy i drgania, takie jak elektronika, delikatne maszyny albo niektóre produkty bio-farmaceutyczne mogą być dodatkowo monitorowane pod kątem naruszenia wcześniej zdefiniowanych granicznych szoków mechanicznych za pomocą rejestratora testo 184 G1.

Monitorowanie i dokumentowanie temperatury i wilgotności w transporcie kwiatów.

Już dawno temu stwierdzono, że temperatura podczas transportu ciętych kwiatów i roślin zielonych ma zdecydowany wpływa na ich jakość. Odkąd handel kwiatami ma globalny wymiar i codziennością jest, że kwiaty z Kenii, Tanzanii albo Ekwadoru sprzedawane są w USA, Niemczech albo w Rosji, monitorowanie warunków transportu, często podczas kilkudniowej podróży, stało się niezbędne.

Kwiaty nie mogą być transportowane ani w zbyt wysokiej ani w zbyt niskiej temperaturze. To pierwsze prowadzi do utraty kwiatów i liści, drugie natomiast negatywnie wpływa nie tylko na wygląd, lecz również na trwałość roślin. Dostateczna wilgotność powietrza ma również istotny wpływ na jakość kwiatów. Dzięki rejestratorom testo 184 mogą Państwo szybko, łatwo i niezawodnie monitorować i dokumentować warunki transportu ciętych kwiatów i roślin zielonych.

Monitorowanie i dokumentowanie temperatury, wilgotności i wstrząsów w usługach logistycznych dla farmacji.

Niewłaściwe obchodzenie się z produktami spożywczymi może pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia. Aby móc wyeliminować to zagrożenie firmy muszą stosować się do zaleceń HACCP gwarantujących bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw od producenta do konsumenta. Kluczowe jest dotrzymanie specyficznych dla produktu warunków granicznych i nieprzerwany monitoring zimnego łańcucha dostaw. W wielu przypadkach, obok temperatury, monitorowanie wilgotności i wstrząsów również może mieć związek z zachowaniem jakości produktów spożywczych.

Dzięki serii testo 184 kierownicy działów jakości w logistyce produktów żywnościowych otrzymują 6 rejestratorów posiadających międzynarodowe certyfikaty HACCP, zdolne do monitorowania i dokumentowania wszystkich krytycznych parametrów podczas transportu żywności. Rejestratory testo 184 T1, T2, T3 i T4 zostały dodatkowo przetestowane i certyfikowane wg EN12830 przez TÜV Süd , dzięki temu idealnie nadają się do transportu mrożonej i głęboko mrożonej żywności.Większość farmaceutyków musi być transportowana i magazynowana w warunkach temperatury i wilgotności zdefiniowanych poprzez dolne i górne granice w całym łańcuchu dostaw. Naruszenie tych predefiniowanych granic może pociągnąć za sobą nieodwracalne zmiany substancji czynnych lub zmiany składu leków.

Jednakże nie tylko leki i ich substancje aktywne są zagrożone. Ujemne temperatury i ekstremalne zmiany temperatury mogą spowodować uszkodzenie opakowań lub instrumentów medycznych. Konsekwencją byłoby wybrakowanie towaru, straty finansowe i pogorszenie reputacji.

W środowisku regulowanym przez GxP kontrola zimnego łańcucha od produkcji do dostawy jest warunkiem wstępnym nie tylko dla zapewnienia jakości produktu ale również zapobiega stratom finansowym i zmniejsza ryzyko utraty reputacji w środowisku związanym z farmacją.

Dzięki rejestratorom testo 184 Państwa produkty będą chronione przed niezaważonymi przerwami w zimnym łańcuchu, a cała ścieżka dystrybucji może być kompetentnie i pewnie monitorowana i dokumentowana zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi standardami, przepisami i normami.


Do pobrania

Katalogi

Oprogramowania

689,00 Zł
z VAT 847,47 Zł