testo 184 T4 - Rejestrator temperatury do transportu

Nr katalogowy  0572 1844

  • Możliwość wielokrotnego zastosowania

  • Stosowanie do -80 °C do monitorowania transportu w suchym lodzie

  • Wszystko w jednym rejestratorze temperatury: dane pomiarowe PDF, plik konfiguracyjny, świadectwo zgodności 3.1 wg. DIN ISO 10204 i instrukcja obsługi

  • Monitorowanie transportu wraz z dokumentacją: natychmiastowe tworzenie raportu PDF bezpośrednio po podłączeniu do komputera

Rejestrator temperatury testo 184 T4 umożliwia bezpieczne i wygodne monitorowanie transportu leków przewożonych w suchym lodzie. Wyposażony jest w przycisk uruchomienia i zatrzymania, co przekłada się na wyjątkowo łatwą obsługę funkcji rejestracji temperatury. Po dotarciu do celu, jedno spojrzenie na diody LED pozwala stwierdzić, czy ustawione wartości graniczne nie zostały przekroczone w czasie transportu.

795,00 Zł
z VAT  977,85 Zł

Opis produktu

W normalnych warunkach sublimacja suchego lodu zachodzi w temperaturze -78,48 ° C. Dzięki rejestratorom temperatury testo 184 t4 możesz monitorować transport farmaceutyków w suchym lodem przez nieograniczony czas, przy temperaturze do -80 ° C. Więcej informacji o zastosowaniach (patrz zakładka Aplikacje)
 
Po dotarciu do miejsca przeznaczenia, jeden rzut oka na diody LED pozwala ocenić, czy zostały zachowane skonfigurowane wartości graniczne. W celu uzyskania szczegółowych informacji wystarczy podłączyć rejestrator do komputera PC - natychmiast generowany jest raport PDF ze wszystkimi istotnymi danymi. Abyś mógł pracować jeszcze wydajniej i wygodniej z rejestratorami temperatury, wszystkie wymagane pliki i informacje są przechowywane bezpośrednio i bezpiecznie w testo 184 T4: plik konfiguracyjny, certyfikat zgodności 3.1 wg. DIN ISO 10204, instrukcja obsługi oraz raport PDF z zapisanymi danymi.
 
Pamięć wewnętrzna rejestratora temperatury testo 184 T4 ma pojemność 40000 wartości pomiarowych. Krok pomiarowy można dowolnie ustawić od 1 minuty do 24 godzin. Bateria charakteryzuje się żywotnością 100 dni (przy -80 ° C i 15-minutowym kroku pomiarowym). Rejestrator temperatury testo 184 T4 jest zasilany ze standardowej baterii, którą użytkownik może samodzielnie wymienić.
 
Testo 184 T4 jest zgodny z GxP, 21 CFR część 11, HACCP i EN 12830. Testo jest firmą posiadającą certyfikat ISO 9001 i zapewnia zgodność z normami poprzez audyty wewnętrzne oraz akredytowane audyty zewnętrzne.
 
Przegląd korzyści:
 
1. Wyraźne wskazanie alarmu
Jeden rzut oka na diody LED wystarczy, aby wiedzieć, czy podczas transportu nie zostały przekroczone wartości graniczne.
 
2. Prosta obsługa
Testo 184 T4 jest obsługiwany intuicyjnie i może być użytkowany bez specjalnego szkolenia lub wcześniejszej wiedzy: Przycisk „Start” rozpoczyna rejestrację danych. „Stop” ją kończy.
 
3. Łatwa konfiguracja
W każdym testo 184 T4 przechowywany jest plik konfiguracyjny, za pomocą którego konfiguracja testo 184 T4 jest dziecinnie prosta - bez pobierania, bez instalacji, bez interfejsu użytkownika i bez dodatkowych kosztów.
 
4. Wygodny odczyt danych
Raport PDF z danymi pomiarowymi zarejestrowanymi podczas transportu jest tworzony natychmiast po podłączeniu rejestratora testo 184 T4 do interfejsu USB komputera. Jest to odpowiednie do długoterminowej archiwizacji zgodnie ze standardem PDF / A
 
5. Mobilny odczyt / wydruk danych na miejscu
Przesyłanie danych z rejestratora do kompatybilnej szybkiej drukarki Testo (opcja) działa również bezprzewodowo przez NFC.
 
6. Bezpieczeństwo IT 
Rejestratory temperatury testo 184 T4 działają bezpiecznie bez instalacji lub pobierania oprogramowania, dzięki czemu problemy IT nie są wywoływane przez zaporę sieciową ani skanery antywirusowy.
 

 

Zakres dostawy

Rejestrator temperatury testo 184 T4, wraz z certyfikatem zgodności 3.1 wg. DIN ISO 10204 (zapisany w testo 184 T4), baterią i 1szt.  dwustronnej taśmy klejącej, do łatwego mocowania rejestratora.
Pomiar temperatury - Pt1000

Zakres pomiarowy

-80 do +70 °C

Dokładność

±0,8 °C (-80 do -35,1 °C)

±0,5 °C (-35 do +70 °C)

Rozdzielczość

0,1 °C

Czas reakcji

t90 = 30 Minut

Szybkość pomiaru

1 Minut do 24 h

Ogólne dane techniczne

Waga

44 g

Wymiary

97 x 12 x 40 mm (LxWxH)

Temperatura pracy

-80 do +70 °C

Obudowa

ABS

Klasa zabezpieczenia

IP67

Wymagania systemowe

Adobe® Acrobat Reader

Product colour

white

Standardy

EN 12830; CE 2014/30/EU; DIN EN 50581:2013; DIN EN 61326-1:2013; CFR 21 Part 11 (in use with testo ComSoft CFR-Software)

Typ certyfikatu

Międzynarodowy certyfikat HACCP

Kanały

1 wewnętrzna

Czas pracy

nieograniczony

Dopuszczenia

CE; RTCA/DO-160G

Sygnał alarmowy

LED

Typ baterii

akumulator litowy TLH 2450 3v wymienny

Żywotność baterii

100 dni (w temp. -80oC i przy cyklu pomiarowym 15 min.)

Interfejs

USB; NFC

Pamięć

40 000 mierzone wartości

Temperatura składowania

-80 do +70 °C

Monitorowanie i dokumentowanie temperatury, wilgotności i wstrząsów w usługach logistycznych dla żywności.

Niewłaściwe obchodzenie się z produktami spożywczymi może pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia. Aby móc wyeliminować to zagrożenie firmy muszą stosować się do zaleceń HACCP gwarantujących bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw od producenta do konsumenta. Kluczowe jest dotrzymanie specyficznych dla produktu warunków granicznych i nieprzerwany monitoring zimnego łańcucha dostaw. W wielu przypadkach, obok temperatury, monitorowanie wilgotności i wstrząsów również może mieć związek z zachowaniem jakości produktów spożywczych.

Dzięki serii testo 184 kierownicy działów jakości w logistyce produktów żywnościowych otrzymują 6 rejestratorów posiadających międzynarodowe certyfikaty HACCP, zdolne do monitorowania i dokumentowania wszystkich krytycznych parametrów podczas transportu żywności. Rejestratory testo 184 T1, T2, T3 i T4 zostały dodatkowo przetestowane i certyfikowane wg EN12830 przez TÜV Süd , dzięki temu idealnie nadają się do transportu mrożonej i głęboko mrożonej żywności.

Monitorowanie i dokumentowanie temperatury, wilgotności i wstrząsów we wszelkiego rodzaju usługach logistycznych

Dostawcy usług logistycznych często przejmują odpowiedzialność za drogie i wrażliwe produkty farmaceutyczne, żywnościowe, elektroniczne lub dzieła sztuki. Złe warunki podczas transportu mogą prowadzić do znacznej utraty jakości, a nawet całkowitego zniszczenia monitorowanych produktów.

Za pomocą rejestratorów testo 184 można monitorować właściwe graniczne wartości temperatury i wilgotności, jak również poziom tolerowanych drgań. Dzięki automatycznie tworzonym raportom zebrane dane można bardzo łatwo analizować i dokumentować. Pozwala to wyeliminować wszelkie wątpliwości dotyczące warunków transportu.

Produkty wrażliwe na wstrząsy i drgania, takie jak elektronika, delikatne maszyny albo niektóre produkty bio-farmaceutyczne mogą być dodatkowo monitorowane pod kątem naruszenia wcześniej zdefiniowanych granicznych szoków mechanicznych za pomocą rejestratora testo 184 G1.

Monitorowanie i dokumentowanie temperatury, wilgotności i wstrząsów w usługach logistycznych dla farmacji.

Niewłaściwe obchodzenie się z produktami spożywczymi może pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia. Aby móc wyeliminować to zagrożenie firmy muszą stosować się do zaleceń HACCP gwarantujących bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw od producenta do konsumenta. Kluczowe jest dotrzymanie specyficznych dla produktu warunków granicznych i nieprzerwany monitoring zimnego łańcucha dostaw. W wielu przypadkach, obok temperatury, monitorowanie wilgotności i wstrząsów również może mieć związek z zachowaniem jakości produktów spożywczych.

Dzięki serii testo 184 kierownicy działów jakości w logistyce produktów żywnościowych otrzymują 6 rejestratorów posiadających międzynarodowe certyfikaty HACCP, zdolne do monitorowania i dokumentowania wszystkich krytycznych parametrów podczas transportu żywności. Rejestratory testo 184 T1, T2, T3 i T4 zostały dodatkowo przetestowane i certyfikowane wg EN12830 przez TÜV Süd , dzięki temu idealnie nadają się do transportu mrożonej i głęboko mrożonej żywności.Większość farmaceutyków musi być transportowana i magazynowana w warunkach temperatury i wilgotności zdefiniowanych poprzez dolne i górne granice w całym łańcuchu dostaw. Naruszenie tych predefiniowanych granic może pociągnąć za sobą nieodwracalne zmiany substancji czynnych lub zmiany składu leków.

Jednakże nie tylko leki i ich substancje aktywne są zagrożone. Ujemne temperatury i ekstremalne zmiany temperatury mogą spowodować uszkodzenie opakowań lub instrumentów medycznych. Konsekwencją byłoby wybrakowanie towaru, straty finansowe i pogorszenie reputacji.

W środowisku regulowanym przez GxP kontrola zimnego łańcucha od produkcji do dostawy jest warunkiem wstępnym nie tylko dla zapewnienia jakości produktu ale również zapobiega stratom finansowym i zmniejsza ryzyko utraty reputacji w środowisku związanym z farmacją.

Dzięki rejestratorom testo 184 Państwa produkty będą chronione przed niezaważonymi przerwami w zimnym łańcuchu, a cała ścieżka dystrybucji może być kompetentnie i pewnie monitorowana i dokumentowana zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi standardami, przepisami i normami.

Katalogi

Oprogramowania