testo 350 - analizator spalin do zastosowań przemysłowych

Nr katalogowy  0632 3510

  • Analizator posiada możliwość pracy z maksymalnie 6 sensorami (do wyboru): O2, CO, COniskie NO, NOniskie, NO2, SO2, CO2(IR), CxHy, H2S

  • Bezprzewodowy sterownik ręczny z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem graficznym umożliwiający prezentację wyników pomiaru z dala od miejsca pomiarowego

  • Wbudowany system przygotowania próbki spalin gwarantujący najwyższą dokładność pomiaru

  • 5-cio krotne rozszerzenie zakresów pomiarowych dla wszystkich sensorów

Kompletne rozwiązanie do badania emisji i analizy spalin w przemyśle.

Ten przyrząd wymaga podłączonej sondy do poprawnego działania.

Kliknij tutaj wyboru filtrów.

Opis produktu

Koncepcja analizatora spalin testo 350 opiera się na niezawodnym i solidnym rozwiązaniu , doskonale sprawdzającym się w warunkach przemysłowych.

 

Zakres dostawy

Skrzynka analizatora zawierająca system przygotowania próbki spalin, sensory, pompę, filtry itp. Sterownik ręczny kontrolujący pracę skrzynki analizatora oraz prezentujący wyniki na czytelnym kolorowym wyświetlaczu graficznym. Komunikacja ze skrzynką analizatora następuje za pomocą przewodów Testo Data Bus lub bezprzewodowo za pomocą Bluetooth® 2.0. Budowa modułowa umożliwia pomiary w kliku miejscach jednocześnie (łączenie skrzynek pomiarowych w sieć).
Pomiar temperatury - NTC

Zakres pomiarowy

-20 do +50 °C

Dokładność

±0,2 °C (-10 do +50 °C)

Rozdzielczość

0,1 °C (-20 do +50 °C)

Sonda temperatury otoczenia

Pomiar temperatury - Typ K (NiCr-Ni)

Zakres pomiarowy

-200 do +1370 °C

Dokładność

±0,4 °C (-100 do +200 °C)

±1 °C (-200 do -100,1 °C)

±1 °C (200,1 do +1370 °C)

Rozdzielczość

0,1 °C (-200 do +1370 °C)

Pomiar temperatury - Typ S (Pt10Rh-Pt)

Zakres pomiarowy

0 do +1760 °C

Dokładność

±1 °C (0 do +1760 °C)

Rozdzielczość

0,1 °C (0 do +1760 °C)

Różnica ciśnień

Zakres pomiarowy

-40 do +40 hPa

-200 do +200 hPa

Dokładność

±1,5 % mierz.wart. (-40 do -3 hPa)

±1,5 % mierz.wart. (+3 do +40 hPa)

±0,03 hPa (-2,99 do +2,99 hPa)

±1,5 % mierz.wart. (-200 do -50 hPa)

±1,5 % mierz.wart. (+50 do +200 hPa)

±0,5 hPa (-49,9 do +49,9 hPa)

Rozdzielczość

0,01 hPa (-40 do +40 hPa)

0,1 hPa (-200 do +200 hPa)

Ciśnienie absolutne

Zakres pomiarowy

600 do +1150 hPa

Dokładność

±10 hPa

Rozdzielczość

1 hPa

opcja, jeśli zamontowany jest sensor IR

Pomiar O₂

Zakres pomiarowy

0 do +25 % obj.

Dokładność

±0,8% of fsv (0 do +25 % obj.)

Rozdzielczość

0,01 % obj. (0 do +25 % obj.)

Czas reakcji t₉₀

20 sek. (T95)

Pomiar CO (z kompensacją H₂)

Zakres pomiarowy

0 do +10000 ppm

Dokładność

±5 % mierz.wart. (+200 do +2000 ppm)

±10 % mierz.wart. (+2001 do +10000 ppm)

±10 ppm (0 do +199 ppm)

Rozdzielczość

1 ppm (0 do +10000 ppm)

Czas reakcji t₉₀

40 sek.

H₂ wyświetlane tylko jako wskaźnik

Pomiar CO niskie

Zakres pomiarowy

0 do 500 ppm

Dokładność

±5 % mierz.wart. (+40 do +500 ppm)

±2 ppm (0 do +39,9 ppm)

Rozdzielczość

0,1 ppm (0 do +500 ppm)

Czas reakcji t₉₀

40 sek.

H₂ wyświetlane tylko jako wskaźnik

Pomiar NO

Zakres pomiarowy

0 do +4000 ppm

Dokładność

±5 % mierz.wart. (+100 do +1999 ppm)

±10 % mierz.wart. (+2000 do +4000 ppm)

±5 ppm (0 do +99 ppm)

Rozdzielczość

1 ppm (0 do +4000 ppm)

Czas reakcji t₉₀

30 sek.

Pomiar NOniskie

Zakres pomiarowy

0 do +300 ppm

Dokładność

±5 % mierz.wart. (+40 do +300 ppm)

±2 ppm (0 do +39,9 ppm)

Rozdzielczość

±0,1 ppm (0 do +300 ppm)

Czas reakcji t₉₀

30 sek.

Pomiar NO₂

Zakres pomiarowy

0 do +500 ppm

Dokładność

±5 % mierz.wart. (+100 do +500 ppm)

±5 ppm (0 do +99,9 ppm)

Rozdzielczość

0,1 ppm (0 do +500 ppm)

Czas reakcji t₉₀

40 sek.

Pomiar SO₂

Zakres pomiarowy

0 do +5000 ppm

Dokładność

±5 % mierz.wart. (+100 do +2000 ppm)

±10 % mierz.wart. (+2001 do +5000 ppm)

±5 ppm (0 do +99 ppm)

Rozdzielczość

1 ppm (0 do +5000 ppm)

Czas reakcji t₉₀

30 sek.

Sprawność

Zakres pomiarowy

0 do +120 %

Rozdzielczość

0,1 % (0 do +120 %)

Strata kominowa

Zakres pomiarowy

0 do +99,9 %

Rozdzielczość

0,1 % (0 do +99,9 %)

Pomiar punktu rosy (kalkulowany)

Zakres pomiarowy

0 do +99,9 °Ctd

Rozdzielczość

0,1 °Ctd (0 do +99,9 °Ctd)

Pomiar CO₂ (kalkulowany z O₂)

Zakres pomiarowy

0 do CO₂ maks.

Dokładność

Obliczane z O₂ ±0,2 % obj.

Rozdzielczość

0,01 % obj.

Pomiar H₂S

Zakres pomiarowy

0 do +300 ppm

Dokładność

±5 % mierz.wart. (+40 do +300 ppm)

±2 ppm (0 do +39,9 ppm)

Rozdzielczość

0,1 ppm (0 do +300 ppm)

Czas reakcji t₉₀

35 sek.

Pomiar CO -NDIR

Zakres pomiarowy

0 do +50 % obj.

Dokładność

±0,3 % obj. + 1 % mierz.wart. (0 do 25 % obj.)

±0,5 % obj. + 1,5 % mierz.wart. (25 do 50 % obj.)

Rozdzielczość

0,01 % obj. (0 do 25 % obj.)

0,1 % obj. (> 25 % obj.)

Czas reakcji t₉₀

10 sek.

Przepływ

Zakres pomiarowy

0 do +40 m/s

Rozdzielczość

0,1 m/s (0 do +40 m/s)

Metan (CH₄)

Zakres pomiarowy

100 do 40000 ppm

Dokładność

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % mierz.wart. (> 4000 ppm)

Rozdzielczość

10 ppm

Min. O₂

2 % + (2 x mV metanu)

Czas reakcji t₉₀

< 40 sek.

Współczynnik reakcji

1

Należy stosować się do dolnego limitu eksplozji (LFL).
Sensor CxHy fabrycznie ustawiony na metan. Może być dopasowany do innego gazu (propanu lub butanu) przez użytkownika.

Propan (C₃H₈)

Zakres pomiarowy

100 do 21000 ppm

Dokładność

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % mierz.wart. (> 4000 ppm)

Rozdzielczość

10 ppm

Min. O₂

2 % + (5 x mV propanu)

Czas reakcji t₉₀

< 40 sek.

Współczynnik reakcji

1,5

Należy stosować się do dolnego limitu eksplozji (LFL).
Sensor CxHy fabrycznie ustawiony na metan. Może być dopasowany do innego gazu (propanu lub butanu) przez użytkownika.

Butan (C₄H₁₀)

Zakres pomiarowy

100 do 18000 ppm

Dokładność

< 400 ppm (100 do 4000 ppm)

< 10 % mierz.wart. (> 4000 ppm)

Rozdzielczość

10 ppm

Min. O₂

2 % + (6,5 x mV butanu)

Czas reakcji t₉₀

< 40 sek.

Współczynnik reakcji

2

Należy stosować się do dolnego limitu eksplozji (LFL).
Sensor CxHy fabrycznie ustawiony na metan. Może być dopasowany do innego gazu (propanu lub butanu) przez użytkownika.

Ogólne dane techniczne

Wymiary

330 x 128 x 438 mm

Temperatura pracy

-5 do +45 °C

Obudowa

ABS

Klasa zabezpieczenia

IP40

Typ baterii

Baterie litowe

Żywotność baterii

5 h

Zasilanie

Zasilacz 90V do 260V (47 do 65 Hz)

Wejście elektryczne

11V do 40V

Kalkulacja punktu rosy

0 °Ctd; 99 °Ctd

Maksymalne zapylenie

20 g/m³ pył w spalinach

Maksymalne podciśnienie spalin

-300 mbar

Maksymalne nadciśnienie spalin

50 mbar

Wejście przekaźnika

Napięcie od 5 do 12 Volt (zbocze wznoszące albo opadające) Szerokość impulsu > 1 sek Obciążenie: 5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA

Maksymalna wilgotność

+70 °C Punktu rosy podczas pomiaru spalin na wejściu analizatora

Długość węża

max 16.2 m (odpowiada 5 przedłużeniom węża)

Przepływ

1 l/min. z monitorowaniem przepływu

Maksimum

250,000 wartości pomiarowych

Temperatura składowania

-20 do +50 °C

Waga

4800 g

Sondy do gazów spalinowych

Zapasowy filtr (2 szt.)

Nr katalogowy: 0554 3372

Drukarki i akcesoria

Szybka bezprzewodowa drukarka Testo

Nr katalogowy: 0554 0549

1 001,00 Zł
1 231,23 Zł z VAT

Pomiar spalin w turbinach gazowch

Wartości granicznych podczas monitorowania i regulacji turbin gazowych muszą być przestrzegane a system regularnie sprawdzany w zależności od wielkości. Urządzenie testo 350 pozwala na osobny pomiar NO i NO2. Wysoka zmienność komponentów NO2 w gazach spalinowych sprawia, że konieczne jest przeprowadzenie takiego pomiaru w celu podania realnej wartości NOx dla silnika. Oprócz tego, zintegrowane przygotowywanie gazu oraz sonda spalin ze specjalnym wężem zapewniają ochronę przed absorpcją NO2 i SO2.
Bardzo dokładny pomiar NOx przy niskich stężeniach
Pomiar emisji podczas monitorowania i regulacji turbin gazowych o niskich stężeniach NOx wymaga wysokiej dokładności pomiaru z racji bardzo niskich stężeń NO. Dzięki połączeniu sensora NO2 oraz specjalnego sensora NOniskie z rozdzielczością 0,1 ppm, wymóg ten zostaje spełniony. Oprócz tego, zintegrowane przygotowywanie gazu oraz sonda spalin ze specjalnym wężem do pomiarów na silnikach przemysłowych zapewniają ochronę przed
absorpcją NO2.
Łatwa i dokładna regulacja na podstawie gazu testowego przez użytkownika
Aby spełnić najwyższe wymogi dotyczące dokładności urządzenie testo 350 może, jeśli to konieczne, być ustawiane i regulowane przy użyciu gazu testowego na miejscu pomiaru.
Połączenie rozszerzenia zakresu pomiarowego i sensora COniskie
Dzięki wybieranym przez użytkownika poziomom rozcieńczania, możliwe jest bezproblemowe mierzenie stężeń do 20 000 za pomocą sensora COniskie (zakres pomiaru 500 ppm).

Pomiaru spalin w silnikach przemysłowych

Analizator spalin testo 350 można optymalnie skonfigurować do obsługi silników gazowych lub Diesla, na przykład podczas rozruchu, przy konserwacji lub rozwiązywaniu niestabilnych procesów operacyjnych. Silnik jest dostrojony do optymalnych parametrów pracy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczących kontroli wartości granicznych - z pomiarów często podejmowanych w ciągu kilku godzin. Wysoka zmienność komponentów NO2 w gazach spalinowych sprawia, że konieczne jest przeprowadzenie takiego pomiaru w celu podania realnej wartości NOx dla silnika. Oprócz tego, zintegrowane przygotowywanie gazu oraz sonda spalin ze specjalnym wężem zapewniają ochronę przed absorpcją NO2 i SO2.
Automatyczne rozszerzenie zakresu pomiaru w przypadku nieoczekiwanie wysokich stężeń CO
W przypadku pomiarów dokonywanych w obcych systemach lub w warunkach “mało” idealnych, możliwe jest pojawienie się niespodziewanie wysokich wartości pomiarowych (np. stężenie CO do 50 000 ppm). W takich przypadkach automatycznie włączane jest rozszerzenie zakresu pomiaru. Oznacza to maksymalną żywotność sensora. Te użyteczne pre-ustawienia dopasowane do poszczególnych zastosowań są już zapisane w urządzeniu.
Specjalne menu do testowania systemów oczyszczania gazów spalinowych
Menu spalin pozwala na równoczesny pomiar stężenia gazu przed i po przejściu przez katalizator. W tym celu dwa analizatory podłączone są razem kablem magistrali danych Testo. Wartości pomiarowe z dwóch analizatorów pokazywane są równocześnie na wyświetlaczu, co pozwala na szybkie uzyskanie informacji o stanie katalizatora.
Pomiary na odległość
W przypadku większych odległości pomiędzy miejscem próbkowania gazu a miejscem, gdzie dokonywane są ustawienia, możliwe jest podłączenie jednostki sterującej z analizatorem poprzez kabel Testo lub interfejs Bluetooth®

Analiza procesów termicznych.

Pomiar emisji w procesach termicznych np. w przemyśle szklarskim lub ceramicznym, przy produkcji cementu lub wytapiania stali itp. Produkty są przetwarzane bezpośrednio w gazach spalinowych, co zwiększa emisję spalin, a zanieczyszczenia mogą być częścią produktu przetwarzanego. Zagrożenia te zostają wcześnie wykryte za pomocą analizatora spalin testo 350. Analiza gazu dostarcza informacji takich jak konstrukcja wnętrza pieca, kontrola płomienia, temperatura produktu lub pieca. Analiza gazów spalania przyczynia się do optymalnego działania całego systemu.
Idealnie dopasowany do pomiarów długotrwałych
Dzięki zdefiniowanym procedurom pomiarowym, procesy w piecach i paleniskach mogą być monitorowane i analizowane przez kilka dni. Analizator testo 350 przeprowadza pomiary i zapisuje dane w wewnętrznej pamięci. Sterowanie jest także możliwe za pomocą komputera i oprogramowania easyEmission.
Równoczesna analiza spalin w różnych miejscach pomiarowych
W celu stworzenia równoczesnego profilu warunków w piecu i strefach spalania w dużych systemach, możliwe jest połączenie razem aż do 16 analizatorów w jeden system dzięki kablowi Testo databus. Kontrola i obsługa mogą odbywać się z poziomu jednostki sterującej lub bezpośrednio z komputera/notebooka.
Idealny do pomiarów przy wysokich stężeniach
Zwłaszcza w przypadku ekstremalnych stężeń gazów aktywacja rozszerzenia zakresu pomiarowego jest automatyczna. Pozwala to na kontynuowanie pomiaru. Sensor gazu umieszczany jest pod takim samym obciążeniem, jak w przypadku niskich stężeń, co pozwala na zapewnienie maksymalnej żywotności sensora - bez dodatkowych kosztów związanych z kupnem kolejnych sensorów.
 

Pomiaru spalin na palnikach przemysłowych

Pomiar emisji spalin stosuje się zarówno do ogrzewania, wytwarzania energii elektrycznej, pary lub gorącej wody, do produkcji lub obróbki powierzchni określonych materiałów lub do spalania odpadów i złomu. Z testo 350, wszystkie odpowiednie gazy mogą być analizowane, a proces spalania optymalnie skonfigurowany. Oznacza to, że można dostosować instalację do spalania w optymalnym zakresie roboczym, aby umożliwić spełnianie granicznych wartość emisji, przy jednoczesnym osiągnięciu maksymalnego poziomu efektywności pod względem spalania. Analizator spalin testo 350, przystosowany do trudnych warunków praktycznych, nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów uruchomienia, ale także do powtórzenia analizy gazu podczas pracy.
Dostępność nawet w trudnych warunkach
Diagnostyka urządzenia oraz raporty ostrzegawcze w formie tekstowej informują użytkownika o bieżącym statusie analizatora. Duża pokrywa serwisowa w urządzeniu testo 350 zapewnia łatwy dostęp do wszystkich zużywających się części takich jak sensory, filtry i pompy. Oznacza to, że mogą one zostać szybko i łatwo wyczyszczone i zmienione w miejscu pomiarowym. Prekalibrowane sensory pozwalają na wymianę sensora bez gazu testowego.
Wysoka dokładność pomiaru nawet podczas pomiarów bez nadzoru
Zintegrowane przygotowywanie gazu zapobiega przedostawaniu się kondensatu do urządzenia, co mogłoby skutkować uszkodzeniem. Pojawiający się kondensat jest automatycznie wypompowywany za pomocą pompy perystaltycznej. Oprócz tego, przygotowanie gazu i wąż PTFE w sondzie próbkowania gazu pozwalają uniknąć absorpcji NO2 i SO2 , co gwarantuje wysoką dokładność pomiaru.

Katalogi

Instrukcje obsługi ENG

Oprogramowania

  • Firmware do skrzynki analizatora - testo 350  (v1.20, BIN, 1.725 KB) W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego, należy najpierw pobrać krótką instrukcję. Jeśli używasz systemu Windows 7, zaleca się aby najpierw pobrać >bootloadera. Następnie należy pobrać odpowiednie oprogramowanie dla Twojego urządzenia i przeprowadzić aktualizację zgodnie z >instrukcjami. </p>

  • testo easyEmission Update/Demo - do testo 335, 340, 350  (v2.8, EXE, 219.839 KB) Jeżeli masz już zainstalowane na swoim komputerze oprogramowanie easyEmission, istniejąca wersja zostanie zaktualizowana do wersji 2.7. Aktualizacja jest możliwa dla dowolnej wersji oprogramowania Testo easyEmission. Niemniej jednak, wersja ta może być również używana jako wersja demo dla klientów, którzy nie posiadają jeszcze Testo easyEmission. Traci ważność po 30 dniach, ale może być aktywowana w każdym momencie za pomocą klucza licencyjnego.

  • Update-Kit / Bootloader  (EXE, 380 KB) It is partially not possible to execute a firmware update with Windows 8.1 / Windows 10. This can be solved by installing a new Bootloader once.
    A description and all necessary files can be found under Update-Kit / Bootloader

  • testo usb driver - for various measuring instruments  (v2.9, EXE, 1.925 KB) usb driver for the testo usb instruments: • usb interface testo 174 • usb interface testo 175 / 176 / 177 - T + H • testo 320 / 330 / 335 / 340 / 350 • testo 435 / 635 / 735 • testo 556/560 • testo 580 • testo 845