testo 435-1 - wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy

Nr katalogowy  0560 4351

  • Sonda IAQ do pomiaru jakości powietrza

  • Możliwość podłączenia sondy wiatraczkowej i termicznej

  • Sonda radiowa do pomiaru temperatury

  • Szybka drukarka do dokumentacji pomiarów

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy do klimatyzacji, wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach, wraz z baterią i protokołem kalibracyjnym.

Ten przyrząd wymaga podłączonej sondy do poprawnego działania.

Kliknij tutaj wyboru filtrów.

1 790,00 Zł
z VAT 2 201,70 Zł

Opis produktu

Testo 435 to przyrząd pomiarowy do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach oraz kontroli skuteczności systemów VAC.

Nowe sondy IAQ (Indoor Air Quality) umożliwiają określenie jakości powietrza wewnętrznego, dzięki zintegrowanemu pomiarowi temperatury, wilgotności, CO2 oraz ciśnienia absolutnego.

Miernik testo 435-1 współpracuje także z radowymi sondami temperatury, umożliwiając wygodny pomiar bezprzewodowy. Wynik uzyskany z 3 sond radiowych jest jednocześnie wskazywany na wyświetlaczu urządzenia.

Dane pomiarowe archiwizowane są pośrednictwem wydruków na bezprzewodowej drukarce Testo.
 

 

Zakres dostawy

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy testo 435-1, protokół kalibracyjny i baterie.
Pomiar temperatury - NTC

Zakres pomiarowy

-50 do +150 °C

Dokładność

±0,2 °C (-25 do +74,9 °C)

±0,4 °C (-50 do -25,1 °C)

±0,4 °C (+75 do +99,9 °C)

±0,5 % mierz.wart. (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,1 °C

Pomiar temperatury - Typ K (NiCr-Ni)

Zakres pomiarowy

-200 do +1370 °C

Dokładność

±0,3 °C (-60 do +60 °C)

±(0,2 °C + 0,5 % mierz.wart.) (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,1 °C

Pomiar temperatury - Typ T (Cu-CuNi)

Zakres pomiarowy

-200 do +400 °C

Dokładność

±0,3 °C (-60 do +60 °C)

±(0,2 °C + 0,5 % mierz.wart.) (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,1 °C

Pojemnościowy sensor wilgotności

Zakres pomiarowy

0 do +100 %RH

Dokładność

Zobacz dane sond

Rozdzielczość

0,1 %RH

Ciśnienie absolutne

Zakres pomiarowy

0 do 2000 hPa

Dokładność

Zobacz dane sond

Przepływ powietrza

Zakres pomiarowy

0 do +60 m/s

Dokładność

Zobacz dane sond

Rozdzielczość

0,01 m/s (wiatraczek 60)

0,1 m/s (wiatraczek 16)

Pomiar CO₂

Zakres pomiarowy

0 do +20 m/s

Dokładność

Zobacz dane sond

Rozdzielczość

0,01 m/s

Temperatura (za pomocą sondy ciśnienia)

Szybkość Pomiaru 1

0 do +10000 ppm CO₂

Zakres pomiarowy 3

Zobacz dane sond

Dokładność 5

1 ppm CO₂

Ogólne dane techniczne

Wymiary

220 x 74 x 46 mm

Czas pracy

-20 do +50 °C

Obudowa

ABS / TPE / Metal

Klasa zabezpieczenia

IP54

Typ baterii

Alkaliczno-manganowa, Mignon, typ AA

Żywotność baterii

200 h (typowy pomiar wiatraczkowy)

Podświetlenie wyświetlacza

Illuminated display

Temperatura składowania

-30 do +70 °C

Waga

428 g

Sondy CO otoczenia

Sonda CO otoczenia

Nr katalogowy: 0632 1235

1 744,00 Zł
z VAT 2 145,12 Zł

Sondy temperatury powietrza

243,00 Zł
z VAT 298,89 Zł
291,00 Zł
z VAT 357,93 Zł

Sondy zanurzeniowo/penetracyjne

169,00 Zł
z VAT 207,87 Zł

Drukarki i akcesoria

Szybka bezprzewodowa drukarka Testo

Nr katalogowy: 0554 0549

887,00 Zł
z VAT 1 091,01 Zł

Pomiary przepływu w kanałach wentylacyjnych za pomocą sond termoanemometrycznych i wiatraczkowych

Firma Testo oferuje kompaktowe sondy anemometryczne i rurki Pitota służące do pomiarów prędkości przepływu oraz ilości przepływającego powietrza w kanałach wentylacyjnych.

Wybór odpowiedniej sondy lub przyrządu pomiarowego zależy od prędkości przepływu w kanale wentylacyjnym. Prędkości te można podzielić na trzy przedziały:

- Zakres niskich prędkości przepływu: 0 do 5 m/s => w tym zakresie odpowiednie są termoanemometry oraz sondy termiczne (numery katalogowe: 0635 1535, 0635 1025)

- Zakres średnich prędkości przepływu: 5 do 40 m/s => najlepsze rezultaty osiąga się za pomocą anemometrów wiatraczkowych o małych średnicach np.: Ø=16 mm (numer katalogowy: 0635 9535)

- Zakres wysokich prędkości przepływu: 40...70...100 m/s => rurki spiętrzające zapewniają najlepsze rezultaty

Wszystkie sondy przepływu powietrza wyposażone są w teleskopy ułatwiające badanie kanałów wentylacyjnych o dużych średnicach. Temperatura powietrza oraz wilgotność mogą być również mierzone za pomocą jednej sondy łącznie z przepływem powietrza.

W zależności od wymagań stawianych przez aplikację, należy wybrać pomiędzy termoanemometrem, anemometrem wiatraczkowym lub rurką Pitota.

Pomiar przepływu na kratkach

Podstawowym warunkiem prawidłowo działającego system wentylacyjnego jest prawidłowe przeprowadzenie pomiarów przepływu objętościowego na wlocie i wylocie kanału.

Anemometr wiatraczkowy z głowicą o średnicy Ø=100 mm (numer katalogowy 0635 9435) świetnie nadaje się do pomiaru wydatku na kratce wylotowej dlatego, że określa średnią prędkość przepływu na dużej powierzchni eliminując do minimum wpływ turbulencji wynikających z konstrukcji samej kratki wentylacyjnej. W przypadku tego typu pomiarów zazwyczaj stosuje się metodę przesuwania sondy po całej powierzchni kratki z wykorzystanie funkcji średniej czasowej.

Aby zmierzyć ssanie lub nawiew na kratce wentylacyjnej lub zaworze grzybkowym nasz zestaw rękawów pomiarowych (numer katalogowy 0563 4170) współpracujących z wiatraczkową sondą Ø=100 mm idealnie nadaje się do tego typu zastosowania. Całkowity przepływ objętościowy jest zmierzony za pomocą rękawa bez niepotrzebnych kalkulacji związanych z przekrojem kanału i zmierzoną prędkością liniową. Taka metoda określania wydatku jest prosta i rzetelna.

Pomiar temperatury powietrza i powierzchni

Aby zapewnić dobre samopoczucie oraz wydajną pracę, ważne jest aby pomieszczenia zajmowane przez użytkowników były odpowiednio przygotowane pod względem warunków klimatycznych. Następujące czynniki w istotny sposób przyczyniają się do wytworzenia przyjaznego klimatu w pomieszczeniu: temperatura powietrza w pomieszczeniu i na powierzchni ścian, okien, podłóg i sufitów.

W ofercie Testo znajduje się szereg sond opartych na termoelemencie K/T/J/S pasujących do miernika testo 435. Dostępne są również wersje bezprzewodowe (radiowe), które umożliwiają pomiar w większych pomieszczeniach / na większych instalacjach, bez konieczności rozciągania dużej ilości przewodów.

Pomiar promieniowania cieplnego

Miernik wielofunkcyjny testo 435 jest niezawodną pomocą przy określaniu komfortu termicznego. Opcjonalny, podłączany do miernika termometr kulisty „czarna kula” (numer katalogowy. 0602 0743) umożliwia pomiar promieniowania cieplnego (czyli temperatury odczuwalnej). Temperatura odczuwalna zmierzona za pomocą termometru kulistego o średnicy 150 mm odpowiada ludzkiemu odczuwaniu temperatury z dokładnością ± 0.41 K.

Pomiary temperatury w pomieszczeniu (temperatury otoczenia i temperatury odczuwalnej) powinny być przeprowadzane w tym samym miejscu i tych samych warunkach tak samo jak pomiary przepływu powietrza w pomieszczeniach (pomiar turbulencji).

Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach (CO2)

Zła jakość powietrza wewnętrznego spowodowana wysokim stężeniem CO2 może powodować zmęczenie, problemy z koncentracją oraz złe samopoczucie. Właśnie dlatego, aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza, stężenie CO2 nie powinno przekraczać poziomu 1 000 ppm. Wartości pomiędzy 700 a 1 500 ppm mogą być traktowane jako „zakres referencyjny”.

Sonda jakości powietrza IAQ (numer katalogowy 0632 1535) nadaje się do kontroli jakości powietrza wewnętrznego. Sonda ta może być wykorzystana do pomiarów następujących parametrów: CO2, temperatura, wilgotność względna oraz ciśnienie barometryczne.

Pomiar CO

Tlenek węgla (CO) jest gazem bez zapachu, smaku i koloru, ale zarazem jest trujący. Jest produktem ubocznym niepełnego procesu spalenia substancji zawierających pierwiastek węgiel, takich jak węgiel kamienny, drewno, olej, gaz ziemny itd. Poziom stężenia CO wzrośnie natychmiast, kiedy nie będzie w sposób wystarczający dostarczany tlen do procesu spalania. Może przełożyć się to w niekorzystny sposób na zdrowie człowieka.

Sonda do pomiaru CO w otoczeniu (numer katalogowy: 0632 1235) i miernik testo 435-1 są w stanie wykryć nawet najmniejszą ilość CO w otaczającym powietrzu.