testo 435-2 - wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy z możliwością zapisywania danych pomiarowych na PC

Nr katalogowy  0563 4352

  • Pamięć przyrządu do 10,000 odczytów

  • Oprogramowanie PC do analizy, archiwizacji i dokumentacji danych

  • Sondy radiowe do pomiaru temperatury i wilgotności

  • Klasa ochrony IP54

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy do klimatyzacji, wentylacji i oceny jakości powietrza w pomieszczeniach wraz z baterią i protokołem kalibracyjnym.

Ten przyrząd wymaga podłączonej sondy do poprawnego działania.

Kliknij tutaj wyboru filtrów.

2 270,00 Zł
2 792,10 Zł z VAT

Opis produktu

Testo 435-2 to przyrząd pomiarowy do pomiarów jakości powietrza w pomieszczeniach. Przy pomiarach w przewodach wentylacyjnych i pomiarach IAQ, przyrządy mogą być przełączane pomiędzy profilami użytkownika. Nowa sonda jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) mierzy parametry: CO2, wilgotność względną i temperaturę powietrza w pomieszczeniu, w celu oceny jakości powietrza. Umożliwia także pomiary ciśnienia absolutnego. Przejrzysta analiza i archiwizacja dzięki praktycznej dokumentacji na PC. Pomiar temperatury i wilgotności został zintegrowany w nowej sondzie termicznej mającej zastosowanie w kanałach wentylacyjnych. Istnieje również możliwość podłączenia dodatkowych sond temperatury i wilgotności. Odczyty z 3 sond wilgotności lub temperatury mogą być wyraźnie pokazywane na wyświetlaczu przyrządu. Transmisja danych odbywa sie bezprzewodowo.

 

Zakres dostawy

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy testo 435-2 z wbudowanym sensorem różnicy ciśnień, oprogramowanie komputerowe, przewód USB, protokół kalibracyjny, baterie.
Pomiar temperatury - NTC

Zakres pomiarowy

-50 do +150 °C

Dokładność

±0,2 °C (-25 do +74,9 °C)

±0,4 °C (-50 do -25,1 °C)

±0,4 °C (+75 do +99,9 °C)

±0,5 % mierz.wart. (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,1 °C

Pomiar temperatury - Typ K (NiCr-Ni)

Zakres pomiarowy

-200 do +1370 °C

Dokładność

±0,3 °C (-60 do +60 °C)

±(0,2 °C + 0,5 % mierz.wart.) (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,1 °C

Pomiar temperatury - Typ T (Cu-CuNi)

Zakres pomiarowy

-200 do +400 °C

Dokładność

±0,3 °C (-60 do +60 °C)

±(0,2 °C + 0,5 % mierz.wart.) (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,1 °C

Pojemnościowy sensor wilgotności

Zakres pomiarowy

0 do +100 %RH

Dokładność

Zobacz dane sond

Ciśnienie absolutne

Zakres pomiarowy

0 do +2000 hPa

Dokładność

See probe data

Rozdzielczość

0,1 hPa

Przepływ powietrza

Zakres pomiarowy

0 do +60 m/s

Dokładność

Zobacz dane sond

Rozdzielczość

0,01 m/s (wiatraczek 60)

0,1 m/s (wiatraczek 16)

Grzany drut

Zakres pomiarowy

0 do +20 m/s

Dokładność

Zobacz dane sond

Rozdzielczość

0,01 m/s

Światło - silikonowe fotodiody

Zakres pomiarowy

0 do +100000 Lux

Dokładność

See probe data

Rozdzielczość

1 Lux

0,1 Hz

Ogólne dane techniczne

Wymiary

220 x 74 x 46 mm

Temperatura pracy

-20 do +50 °C

Obudowa

ABS / TPE / Metal

Klasa zabezpieczenia

IP54

Typ baterii

Alkaliczno-manganowa, Mignon, typ AA

Żywotność baterii

200 h (typowy pomiar wiatraczkowy)

Podświetlenie wyświetlacza

Illuminated display

Temperatura składowania

-30 do +70 °C

Waga

428 g

Sondy

Sonda ciśnienia absolutnego 2000 hPa

Nr katalogowy: 0638 1835

1 440,00 Zł
1 771,20 Zł z VAT

Sondy CO otoczenia

Sonda CO otoczenia

Nr katalogowy: 0632 1235

1 615,00 Zł
1 986,45 Zł z VAT

Sondy temperatury powietrza

234,00 Zł
287,82 Zł z VAT
280,00 Zł
344,40 Zł z VAT

Sondy wilgotności

Sonda wilgotności/temperatury

Nr katalogowy: 0636 9735

1 274,00 Zł
1 567,02 Zł z VAT

Sondy zanurzeniowo/penetracyjne

165,00 Zł
202,95 Zł z VAT

Akcesoria

214,00 Zł
263,22 Zł z VAT

Drukarki i akcesoria

Szybka bezprzewodowa drukarka Testo

Nr katalogowy: 0554 0549

870,00 Zł
1 070,10 Zł z VAT

Pomiary przepływu w kanałach wentylacyjnych za pomocą sond termoanemometrycznych i wiatraczkowych

Firma Testo oferuje kompaktowe sondy anemometryczne i rurki Pitota służące do pomiarów prędkości przepływu oraz ilości przepływającego powietrza w kanałach wentylacyjnych.

Wybór odpowiedniej sondy lub przyrządu pomiarowego zależy od prędkości przepływu w kanale wentylacyjnym. Prędkości te można podzielić na trzy przedziały:

- Zakres niskich prędkości przepływu: 0 do 5 m/s => w tym zakresie odpowiednie są termoanemometry oraz sondy termiczne (numery katalogowe: 0635 1535, 0635 1025)

- Zakres średnich prędkości przepływu: 5 do 40 m/s => najlepsze rezultaty osiąga się za pomocą anemometrów wiatraczkowych o małych średnicach np.: Ø=16 mm (numer katalogowy: 0635 9535)

- Zakres wysokich prędkości przepływu: 40...70...100 m/s => rurki spiętrzające zapewniają najlepsze rezultaty

Wszystkie sondy przepływu powietrza wyposażone są w teleskopy ułatwiające badanie kanałów wentylacyjnych o dużych średnicach. Temperatura powietrza oraz wilgotność mogą być również mierzone za pomocą jednej sondy łącznie z przepływem powietrza.

W zależności od wymagań stawianych przez aplikację, należy wybrać pomiędzy termoanemometrem, anemometrem wiatraczkowym lub rurką Pitota.

Pomiar przepływu na kratkach

Podstawowym warunkiem prawidłowo działającego system wentylacyjnego jest prawidłowe przeprowadzenie pomiarów przepływu objętościowego na wlocie i wylocie kanału.

Anemometr wiatraczkowy z głowicą o średnicy Ø=100 mm (numer katalogowy 0635 9435) świetnie nadaje się do pomiaru wydatku na kratce wylotowej dlatego, że określa średnią prędkość przepływu na dużej powierzchni eliminując do minimum wpływ turbulencji wynikających z konstrukcji samej kratki wentylacyjnej. W przypadku tego typu pomiarów zazwyczaj stosuje się metodę przesuwania sondy po całej powierzchni kratki z wykorzystanie funkcji średniej czasowej.

Aby zmierzyć ssanie lub nawiew na kratce wentylacyjnej lub zaworze grzybkowym nasz zestaw rękawów pomiarowych (numer katalogowy 0563 4170) współpracujących z wiatraczkową sondą Ø=100 mm idealnie nadaje się do tego typu zastosowania. Całkowity przepływ objętościowy jest zmierzony za pomocą rękawa bez niepotrzebnych kalkulacji związanych z przekrojem kanału i zmierzoną prędkością liniową. Taka metoda określania wydatku jest prosta i rzetelna.

Pomiar temperatury powietrza i powierzchni

Aby zapewnić dobre samopoczucie oraz wydajną pracę, ważne jest aby pomieszczenia zajmowane przez użytkowników były odpowiednio przygotowane pod względem warunków klimatycznych. Następujące czynniki w istotny sposób przyczyniają się do wytworzenia przyjaznego klimatu w pomieszczeniu: temperatura powietrza w pomieszczeniu i na powierzchni ścian, okien, podłóg i sufitów.

W ofercie Testo znajduje się szereg sond opartych na termoelemencie K/T/J/S pasujących do miernika testo 435. Dostępne są również wersje bezprzewodowe (radiowe), które umożliwiają pomiar w większych pomieszczeniach / na większych instalacjach, bez konieczności rozciągania dużej ilości przewodów.

Pomiar promieniowania cieplnego

Miernik wielofunkcyjny testo 435 jest niezawodną pomocą przy określaniu komfortu termicznego. Opcjonalny, podłączany do miernika termometr kulisty „czarna kula” (numer katalogowy. 0602 0743) umożliwia pomiar promieniowania cieplnego (czyli temperatury odczuwalnej). Temperatura odczuwalna zmierzona za pomocą termometru kulistego o średnicy 150 mm odpowiada ludzkiemu odczuwaniu temperatury z dokładnością ± 0.41 K.

Pomiary temperatury w pomieszczeniu (temperatury otoczenia i temperatury odczuwalnej) powinny być przeprowadzane w tym samym miejscu i tych samych warunkach tak samo jak pomiary przepływu powietrza w pomieszczeniach (pomiar turbulencji).

Pomiar natężenia światła

Odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy zapewnia pracownikom odpowiednie warunki do wykonywania swojej pracy w sposób należyty. Warunki te zapobiegają wystąpieniu pomyłek, przedwczesnemu zmęczeniu oraz pomagają zachować czujność.

Miernik testo 435-2 z sondą do pomiaru natężenia światła (numer katalogowy: 0635 0545) może być użyte do pomiaru i oceny natężenia światła (naturalnego i sztucznego).

Pomiar poziomu turbulencji (ruchu powietrza) w pomieszczeniu

Ruch powietrza w pomieszczeniach bezpośrednio wpływa na komfort cieplny. Poziom turbulencji oraz chłodzenie związane z ruchem powietrza mogą zostać uwzględnione jako czynniki wpływające na ocenę komfortu.

Poziom turbulencji wskazuje wahania prędkości i natężenia przepływu powietrza w pomieszczeniu.

Pojęcie chłodzenia może być rozumiane jako niechciane wychłodzenie ciała ludzkiego poprzez ruch powietrza. Określane jest jako procent osób które czują się niekomfortowo.

Bezkierunkowa sonda komfortu (numer katalogowy: 0628 0109) została zaprojektowana do pomiarów poziomu turbulencji zgodnie z normą EN 13779, oraz do oceny chłodzenia związanego z ruchem powietrza. W połączeniu z wielofunkcyjnym miernikiem testo 435, gotowa wartość zostaje przedstawiona na wyświetlaczu.

Pomiar współczynnika U w budynkach

Podczas przebudowy lub renowacji starych budynków, ważne jest, aby być w stanie szybko określić, czy zachodzi utrata ciepła przez okna i ściany. Tylko wtedy koszty energii będą mogły być zredukowane a działania wykonywane z odnową sprawnie wykonane.

Przy ocenie transmisji cieplnej np.: w starszych budynkach wymagających renowacji, współczynnik przenikalności cieplnej U jest jednym z podstawowych parametrów służącym do tej oceny. Znajomość tego parametru umożliwia ocenę i kontrolę użytego materiału.

Aby przeprowadzić poprawnie pomiar współczynnika U potrzebne są 3 wartości temperatury:

- Temperatura powietrza na zewnątrz

- Temperatura powierzchni przegrody po stronie wewnętrznej

- Temperatura powietrza wewnątrz

Radiowa sonda temperatury jest wymagana do poprawnego przeprowadzenia pomiaru współczynnika U – zmierzy i przekaże wartość temperatury zewnętrznej do system pomiarowego umieszczonego wewnątrz. Aby zmierzyć temperaturą powierzchni przegrody należy zastosować specjalną sondę do pomiaru współczynnika U (numer katalogowy: 0614 1635). Jest to sonda posiadająca 3 przewody, którego każdy koniec należy przymocować do przegrody za pomocą specjalnej masy plastycznej. Temperatura powietrza wewnętrznego mierzona jest za pomocą sensora usytuowanego we wtyczce sondy opisanej powyżej . Urządzenie testo 435-2 automatycznie skalkuluje wartość współczynnika U i wyświetli tą wartość na wyświetlaczu. Zaleta ze stosowania miernika testo 435-2: nie ma potrzeby przeprowadzać ręcznych kalkulacji – wynik jest w szybki I precyzyjny sposób podawany przez urządzenie.

Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach (CO2)

Zła jakość powietrza wewnętrznego spowodowana wysokim stężeniem CO2 może powodować zmęczenie, problemy z koncentracją oraz złe samopoczucie. Właśnie dlatego, aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza, stężenie CO2 nie powinno przekraczać poziomu 1 000 ppm. Wartości pomiędzy 700 a 1 500 ppm mogą być traktowane jako „zakres referencyjny”.

Sonda jakości powietrza IAQ (numer katalogowy 0632 1535) nadaje się do kontroli jakości powietrza wewnętrznego. Sonda ta może być wykorzystana do pomiarów następujących parametrów: CO2, temperatura, wilgotność względna oraz ciśnienie barometryczne.

Pomiar CO

Tlenek węgla (CO) jest gazem bez zapachu, smaku i koloru, ale zarazem jest trujący. Jest produktem ubocznym niepełnego procesu spalenia substancji zawierających pierwiastek węgiel, takich jak węgiel kamienny, drewno, olej, gaz ziemny itd. Poziom stężenia CO wzrośnie natychmiast, kiedy nie będzie w sposób wystarczający dostarczany tlen do procesu spalania. Może przełożyć się to w niekorzystny sposób na zdrowie człowieka.

Sonda do pomiaru CO w otoczeniu (numer katalogowy: 0632 1235) i miernik testo 435-1 są w stanie wykryć nawet najmniejszą ilość CO w otaczającym powietrzu.