testo 435-3 - wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy z zintegrowanym pomiarem ciśnienia różnicowego

Nr katalogowy  0560 4353

  • Sonda IAQ do oznaczania jakości powietrza w pomieszczeniach, pomiary prędkości przepływu dzięki sondom wiatraczkowym i termicznym

  • Wbudowany czujnik różnicy ciśnień (±25hPa) (możliwość zastosowania rurek Pitota)

  • Radiowe sondy temperatury

  • Klasa ochrony IP54

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy z wbudowanym czujnikiem różnicy ciśnień, do pomiaru w instalacjach klimatyzacji i wentylacji oraz do określania jakości powietrza w pomieszczeniach.

Opis produktu

Przyrząd współpracujący z szeroką gamą sond pomiarowych do każdej aplikacji – m.in. termiczne i wiatraczkowe sondy przepływu, rurki Pitota, sondy temperatury i wilgotności. Nowe sondy IAQ (Indoor Air Quality) umożliwiają określenie jakości powietrza wewnętrznego, dzięki zintegrowanemu pomiarowi temperatury, wilgotności, CO2 oraz ciśnienia absolutnego.
Miernik testo 435-3 współpracuje także z radiowymi sondami temperatury, umożliwiając wygodny pomiar bezprzewodowy. Wynik uzyskany z 3 sond radiowych jest jednocześnie wskazywany na wyświetlaczu urządzenia.
Dane pomiarowe archiwizowane są pośrednictwem wydruków na bezprzewodowej drukarce Testo.

 

Zakres dostawy

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy testo 435-3 z wbudowanym sensorem różnicy ciśnień, oprogramowanie komputerowe, przewód USB, protokół kalibracyjny, baterie.
Ogólne dane techniczne

Waga

428 g

Wymiary

220 x 74 x 46 mm

Temperatura pracy

-20 do +50 °C

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne (ABS, TPE), metal

Klasa zabezpieczenia

IP54

Typ baterii

AA bateria mignon (AlMn)

Żywotność baterii

200 h (typowy pomiar wiatraczkowy)

Podświetlenie wyświetlacza

Yes

Temperatura składowania

-30 do +70 °C

Pomiar temperatury - NTC

Zakres pomiarowy

-50 do +150 °C

Dokładność

±0,2 °C (-25 do +74,9 °C)

±0,4 °C (-50 do -25,1 °C)

±0,4 °C (+75 do +99,9 °C)

±0,5 % mierz.wart. (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,1 °C

Pomiar temperatury - Typ K (NiCr-Ni)

Zakres pomiarowy

-200 do +1370 °C

Dokładność

±0,3 °C (-60 do +60 °C)

±(0,2 °C + 0,5 % mierz.wart.) (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,1 °C

Pomiar temperatury - Typ T (Cu-CuNi)

Zakres pomiarowy

-200 do +400 °C

Dokładność

±0,3 °C (-60 do +60 °C)

±(0,2 °C + 0,5 % mierz.wart.) (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,1 °C

Wilgotność - czujnik pojemnościowy

Zakres pomiarowy

0 do +100 %RH

Dokładność

Zobacz dane sond

Rozdzielczość

0,1 %RH

Ciśnienie absolutne

Zakres pomiarowy

0 do 2000 hPa

Dokładność

See probe data

Rozdzielczość

0,1 hPa

Przepływ powietrza

Zakres pomiarowy

0 do +60 m/s

Dokładność

Zobacz dane sond

Rozdzielczość

0,01 m/s (wiatraczek 60)

0,1 m/s (wiatraczek 16)

Prędkość - grzany drut

Zakres pomiarowy

0 do +20 m/s

Dokładność

Zobacz dane sond

Rozdzielczość

0,01 m/s

Ciśnienie różnicowe (czujnik wewnętrzny) - piezorezystancyjne

Zakres pomiarowy

0 do +25 hPa

Dokładność

±0,02 hPa (0 do +2 hPa)

±1 % mierz.wart. (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,01 hPa

Przeciążenie

200 hPa

Sondy CO otoczenia

Sonda CO otoczenia

Nr katalogowy: 0632 1235

Cena na zapytanie

Sondy temperatury powietrza

252,00 Zł
z VAT  309,96 Zł
300,00 Zł
z VAT  369,00 Zł

Sondy zanurzeniowo/penetracyjne

173,00 Zł
z VAT  212,79 Zł

Drukarki i akcesoria

Szybka bezprzewodowa drukarka Testo

Nr katalogowy: 0554 0549

939,00 Zł
z VAT  1 154,97 Zł

Pomiary przepływu w kanałach wentylacyjnych za pomocą sond termoanemometrycznych i wiatraczkowych

Firma Testo oferuje kompaktowe sondy anemometryczne i rurki Pitota służące do pomiarów prędkości przepływu oraz ilości przepływającego powietrza w kanałach wentylacyjnych.

Wybór odpowiedniej sondy lub przyrządu pomiarowego zależy od prędkości przepływu w kanale wentylacyjnym. Prędkości te można podzielić na trzy przedziały:

- Zakres niskich prędkości przepływu: 0 do 5 m/s => w tym zakresie odpowiednie są termoanemometry oraz sondy termiczne (numery katalogowe: 0635 1535, 0635 1025)

- Zakres średnich prędkości przepływu: 5 do 40 m/s => najlepsze rezultaty osiąga się za pomocą anemometrów wiatraczkowych o małych średnicach np.: Ø=16 mm (numer katalogowy: 0635 9535)

- Zakres wysokich prędkości przepływu: 40...70...100 m/s => rurki spiętrzające zapewniają najlepsze rezultaty

Wszystkie sondy przepływu powietrza wyposażone są w teleskopy ułatwiające badanie kanałów wentylacyjnych o dużych średnicach. Temperatura powietrza oraz wilgotność mogą być również mierzone za pomocą jednej sondy łącznie z przepływem powietrza.

W zależności od wymagań stawianych przez aplikację, należy wybrać pomiędzy termoanemometrem, anemometrem wiatraczkowym lub rurką Pitota.

Pomiar przepływu na kratkach

Podstawowym warunkiem prawidłowo działającego system wentylacyjnego jest prawidłowe przeprowadzenie pomiarów przepływu objętościowego na wlocie i wylocie kanału.

Anemometr wiatraczkowy z głowicą o średnicy Ø=100 mm (numer katalogowy 0635 9435) świetnie nadaje się do pomiaru wydatku na kratce wylotowej dlatego, że określa średnią prędkość przepływu na dużej powierzchni eliminując do minimum wpływ turbulencji wynikających z konstrukcji samej kratki wentylacyjnej. W przypadku tego typu pomiarów zazwyczaj stosuje się metodę przesuwania sondy po całej powierzchni kratki z wykorzystanie funkcji średniej czasowej.

Aby zmierzyć ssanie lub nawiew na kratce wentylacyjnej lub zaworze grzybkowym nasz zestaw rękawów pomiarowych (numer katalogowy 0563 4170) współpracujących z wiatraczkową sondą Ø=100 mm idealnie nadaje się do tego typu zastosowania. Całkowity przepływ objętościowy jest zmierzony za pomocą rękawa bez niepotrzebnych kalkulacji związanych z przekrojem kanału i zmierzoną prędkością liniową. Taka metoda określania wydatku jest prosta i rzetelna.

Pomiar temperatury powietrza i powierzchni

Aby zapewnić dobre samopoczucie oraz wydajną pracę, ważne jest aby pomieszczenia zajmowane przez użytkowników były odpowiednio przygotowane pod względem warunków klimatycznych. Następujące czynniki w istotny sposób przyczyniają się do wytworzenia przyjaznego klimatu w pomieszczeniu: temperatura powietrza w pomieszczeniu i na powierzchni ścian, okien, podłóg i sufitów.

W ofercie Testo znajduje się szereg sond opartych na termoelemencie K/T/J/S pasujących do miernika testo 435. Dostępne są również wersje bezprzewodowe (radiowe), które umożliwiają pomiar w większych pomieszczeniach / na większych instalacjach, bez konieczności rozciągania dużej ilości przewodów.

Pomiar promieniowania cieplnego

Miernik wielofunkcyjny testo 435 jest niezawodną pomocą przy określaniu komfortu termicznego. Opcjonalny, podłączany do miernika termometr kulisty „czarna kula” (numer katalogowy. 0602 0743) umożliwia pomiar promieniowania cieplnego (czyli temperatury odczuwalnej). Temperatura odczuwalna zmierzona za pomocą termometru kulistego o średnicy 150 mm odpowiada ludzkiemu odczuwaniu temperatury z dokładnością ± 0.41 K.

Pomiary temperatury w pomieszczeniu (temperatury otoczenia i temperatury odczuwalnej) powinny być przeprowadzane w tym samym miejscu i tych samych warunkach tak samo jak pomiary przepływu powietrza w pomieszczeniach (pomiar turbulencji).

Pomiar różnicy ciśnień na filtrach

Systemy klimatyzacyjne wyposażone są w filtry, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń z powietrzem zewnętrznym do wnętrza pomieszczenia. Filtry te powinny być kontrolowane regularnie w celu zapewniania ich pełnej funkcjonalności. Aby dokonać takiego sprawdzenia, należy zmierzyć ciśnienie przed i za filtrem. Otrzymana różnica informuje o skuteczności filtra - jeżeli jest zbyt wysoka, świadczy to o konieczności wymiany filtra.

Miernik testo 435-3 wykonuje pomiar różnicy ciśnień w zakresie 0...25 hPa. Pomiar ten jest przeprowadzany z automatyczną kompensacją temperatury w celu zapewniania najwyższej precyzji. Wynik pomiaru może zostać udokumentowany za pomocą drukarki na podczerwień. Ponadto obudowa wyposażona w magnesy umożliwia przymocowanie urządzenia do metalowej konstrukcji instalacji.

Pomiar w kanałach wentylacyjnych za pomocą rurki spiętrzającej (Piota)

Monitorowanie przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych jest sprawą najwyższej wagi dla poprawnego funkcjonowania systemów wentylacji i klimatyzacji. Jeżeli przepływy powietrza są mniejsze od założonych w projekcie, wtedy odpowiednia ilość wymian powietrza dla danego pomieszczenia nie będzie zapewniona.

Dlatego też precyzyjne pomiary przepływów powietrza są takie ważne.

Wbudowany sensor różnicy ciśnień w mierniku testo 435-3 oraz rurka Pitota, wykorzystywane są do pomiarów wysokich prędkości przepływu (zakres do 64 m/s) lub powietrza zanieczyszczonego. Miernik testo 435-3 równocześnie wyświetla wartość różnicy ciśnień, prędkości przepływu i wydatku.

Wbudowane magnesy umożliwiają przymocowanie urządzenia do metalowej konstrukcji instalacji.

Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach (CO2)

Zła jakość powietrza wewnętrznego spowodowana wysokim stężeniem CO2 może powodować zmęczenie, problemy z koncentracją oraz złe samopoczucie. Właśnie dlatego, aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza, stężenie CO2 nie powinno przekraczać poziomu 1 000 ppm. Wartości pomiędzy 700 a 1 500 ppm mogą być traktowane jako „zakres referencyjny”.

Sonda jakości powietrza IAQ (numer katalogowy 0632 1535) nadaje się do kontroli jakości powietrza wewnętrznego. Sonda ta może być wykorzystana do pomiarów następujących parametrów: CO2, temperatura, wilgotność względna oraz ciśnienie barometryczne.

Pomiar CO

Tlenek węgla (CO) jest gazem bez zapachu, smaku i koloru, ale zarazem jest trujący. Jest produktem ubocznym niepełnego procesu spalenia substancji zawierających pierwiastek węgiel, takich jak węgiel kamienny, drewno, olej, gaz ziemny itd. Poziom stężenia CO wzrośnie natychmiast, kiedy nie będzie w sposób wystarczający dostarczany tlen do procesu spalania. Może przełożyć się to w niekorzystny sposób na zdrowie człowieka.

Sonda do pomiaru CO w otoczeniu (numer katalogowy: 0632 1235) i miernik testo 435-1 są w stanie wykryć nawet najmniejszą ilość CO w otaczającym powietrzu.