testo 6351 - przetwornik różnicy ciśnień 

Nr katalogowy  0555 6351

  • Zawór magnetyczny do automatycznej adjustacji zera gwarantuje długookresową stabilność i dokładność zera  niezależnie od temperatury 

  • Do wyboru sygnały wyjściowe 4…20 mA, 0…20 mA, 0…10 V, 0…5 V, 0…1 V w układzie 4 przewodowym 

  • Szeroki wybór jednostek ciśnienia, prędkości przepływu i przepływu  

  • Oszczędność czasu dzięki interfejsowi do konfiguracji i adjustacji z użyciem oprogramowania P2A 

Testo 6351 przetwornik różnicy ciśnień powietrza w zakresach od 0…50 Pa do -2000..2000 hPa, dokładność ± 0,8% końcowej wartości zakresu pomiarowego ± 0,3 Pa, z obliczaniem prędkości przepływu i przepływu objętościowego, z wyświetlaczem (opcja).
Zastosowania: m.in. przemysł, krytyczne aplikacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, strefy czyste, pomiary prędkości i przepływu, procesy suszenia.

Opis produktu

Pozostałe zalety techniczne przetwornika:
•    niski zakres pomiarowy (50 Pa) zapewnia bardzo wysoką dokładność przy pomiarach małych różnic ciśnień (np. w strefach czystych)
•    wszechstronne zarządzanie alarmami z możliwością ustawiania opóźnień  

 

Zakres dostawy

Przetwornik różnicy ciśnień powietrza testo 6351 z wybranym zakresem pomiarowym, sygnałem wyjściowym i opcjonalnym wyświetlaczem (wg konfiguracji).