testo 6381 - przetwornik różnicy ciśnień z obliczaniem przepływu i opcjonalnym pomiarem temperatury i wilgotności 

Nr katalogowy  0555 6381

  • Zawór magnetyczny do automatycznej adjustacji zera gwarantuje długookresową stabilność i dokładność zera  niezależnie od temperatury 

  • Do wyboru sygnały wyjściowe 4…20 mA, 0…20 mA, 0…10 V, 0…5 V, 0…1 V w układzie 4 przewodowym 

  • Bardzo szeroki wybór jednostek ciśnienia, prędkości przepływu i przepływu, wilgotności i temperatury 

  • Oszczędność czasu dzięki interfejsowi do konfiguracji i adjustacji z użyciem oprogramowania P2A  

Testo 6381 przetwornik różnicy ciśnień powietrza w zakresach od 0…10 Pa do -1000…1000 hPa z dokładność ± 0,5% wartości końcowej zakresu pomiarowego ± 0,3 Pa, z obliczaniem prędkości przepływu i przepływu objętościowego, z wyświetlaczem (opcja).
Zastosowania: m.in. przemysł, strefy czyste, pomiary prędkości i przepływu, procesy suszenia, pomiar różnicy ciśnień w procesach napełniania i w lakierniach, pomiar wilgotności i temperatury osobną sondą (opcja).  


Opis

Opis produktu

Pozostałe zalety techniczne przetwornika:
•    Niski zakres pomiarowy (10 Pa) zapewnia bardzo wysoką dokładność przy pomiarach małych różnic ciśnień (np. w strefach czystych)
•    Wszechstronne zarządzanie alarmami z możliwością ustawiania opóźnień
•    Możliwość jednoczesnego pomiaru temperatury i wilgotności przy zastosowaniu sondy testo 6610
•    Zintegrowane funkcje autodiagnozy  

Zakres dostawy

Przetwornik różnicy ciśnień powietrza testo 6381 z wybranym zakresem pomiarowym, sygnałem wyjściowym i opcjonalnym wyświetlaczem (wg konfiguracji).