testo 6444 - przetwornik przepływu sprężonego powietrza (DN50) od 2.3 do 700 m3/h 

Nr katalogowy  0555 6444

  • Przetwornik z możliwymi do wyboru wyjściami: impulsowym, analogowym i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. 

  • Zintegrowany licznik przepływu do określenia całkowitego zużycia.

  • Wysoka dokładność dzięki m.in. zdefiniowanej średnicy wewnętrznej (DN50) i możliwości pomiarów w jednostkach normalnych.  

  • Łatwość instalacji i obsługi.  

Testo 6444 ze zintegrowanym odcinkiem wlotowym i wylotowym może służyć do kontroli i regulacji prawidłowego rozdziału sprężonego powietrza i wyszukiwania przecieków. Prosty w montażu. 

Opis produktu

Przegląd innych zalet technicznych produktu:

•    Przetwornik oparty na kalorymetrycznej metodzie pomiaru.
•    Pomijalny spadek ciśnienia.
•    Dzięki standardowym, możliwym do sparametryzowania, sygnałom wyjściowym możliwość integracji z systemami automatyki i pomiarów.
•    Nie wymaga kompensacji temperaturowej. Krótki czas odpowiedzi.
•    Możliwość opóźniania i tłumienia sygnału oraz zmiany jednostek fizycznych. 

 

Zakres dostawy

Przetwornik przepływu testo 6444 DN50 (2"), ze zintegrowanym licznikiem, z wyjściem analogowym, impulsowym i przekaźnikowym oraz z odcinkami wlotowym i wylotowym.