testo 6448 - przetwornik przepływu sprężonego powietrza z sondą w trzpieniu (DN40-250) 

Nr katalogowy  0555 6448

  • Przetwornik z możliwymi do wyboru wyjściami: impulsowym, analogowym i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. 

  • Prosty i szybki montaż i demontaż dzięki opatentowanemu zabezpieczeniu przed odbiciem i zaworowi kulowemu. 

  • Możliwy montaż pod ciśnieniem.  

  • Możliwe łatwe przemieszczanie przetwornika pomiędzy różnymi miejscami pomiarowymi również o różnych średnicach.  

Testo 6448 przetwornik przepływu sprężonego powietrza może służyć do kontroli i regulacji prawidłowego rozdziału sprężonego powietrza, analizy poborów maksymalnych i wyszukiwania przecieków. Łatwy montaż i demontaż  na rurociągach o różnych średnicach. Na rurociągi o średnicy DN40…DN250. 

Opis produktu

Przegląd innych zalet technicznych produktu:
•    Przetwornik oparty na kalorymetrycznej metodzie pomiaru.
•    Pomijalny spadek ciśnienia.
•    Dzięki standardowym, możliwym do sparametryzowania, sygnałom wyjściowym możliwość integracji z systemami automatyki i pomiarów.
•    Nie wymaga kompensacji temperaturowej. Krótki czas odpowiedzi.
•    Możliwość opóźniania i tłumienia sygnału oraz zmiany jednostek fizycznych.
•    Możliwość  zastosowania dodatkowych obejm umożliwiających nawiercanie rurociągu i montaż przetwornika pod ciśnieniem. 

 

Zakres dostawy

Przetwornik przepływu testo 6448 z sondą w trzpieniu ze zintegrowanym licznikiem, z wyjściem analogowym, impulsowym i przekaźnikowym, na możliwe do wyboru średnice rurociągów DN40 (1 ½") / DN 50 (2") / DN65 (2 ½") / DN80 (3") / DN100 (4") / DN125 (5") / DN150 (6") / DN200 (8") / DN250 (10").