testo 6621 - przetwornik temperatury i wilgotności powietrza 

Nr katalogowy  0555 6621

  • Sensor wilgotności Testo o wysokiej dokładności (±2,0 % wilg. wzgl.) i długookresowej stabilności    

  • Możliwość adjustacji bez demontażu przetwornika    

  • Możliwość obsługi przez komputer z użyciem oprogramowania testo P2A do parametryzacji, adjustacji i analizy

  • Możliwość zastosowania różnych filtrów   

Testo 6621 przetwornik temperatury i wilgotności, dokładność ± 2.0% RH, różne wersje kanałowe i naścienne, wyświetlacz (opcja), 2 wyjścia analogowe (do wyboru różne sygnały, dla temperatury możliwe również wyjście pasywne), zewnętrzny interfejs do konfiguracji i adjustacji.  


Opis

Opis produktu

    

Zakres dostawy

Testo 6621 - przetwornik temperatury i wilgotności powietrza w wykonaniu naściennym albo kanałowym, z wybranymi sygnałami wyjściowymi, 2-wierszowym wyświetlaczem (opcja), zewnętrznym interfejsem do kalibracji i ustawień i z 2 wyjściami analogowymi.