testo 6741 - przetwornik do pomiaru punktu rosy (wilgotności śladowej)

Nr katalogowy  0555 6741

  • Testo 6741 przetwornik punktu rosy o zakresie pomiarowym  -45 °Ctd …+ 30 °Ctd, z przyłączem procesowym G1/2”  

  • Polimerowy sensor wilgotności Testo o długookresowej stabilności 

  • Dowolnie skalowane wyjście analogowe 4 … 20 mA   

  • Wtyczka wyjść alarmowych z dwoma przekaźnikami (opcja) 

Wszędzie tam, gdzie w przemyśle stosowane jest sprężone powietrze, powietrze lub gazy, zbyt wysoka wilgotność może bardzo szybko spowodować szkody, które w najgorszym wypadku mogą dotyczyć produktu finalnego. Kontrola wilgotności śladowej z  użyciem przetwornika testo 6741 (np. przy osuszaczach membranowych lub adsorpcyjnych) może pozwolić na zapobieżenie niepotrzebnym kosztom i uniknięcie strat.  

Opis produktu

Inne zalety techniczne oferowane przez przetwornik punktu rosy testo 6741
•    Wysoka dokładność:  do ±1 K przy 0 °Ctd
 

 

Zakres dostawy

Przetwornik punktu rosy testo 6741 o zakresie pomiarowym -45 °Ctd …+ 30 °Ctd, z polimerowym sensorem wilgotności, przyłączem procesowym G1 / 2", wyjściem analogowym 4 … 20 mA oraz z wtyczką wyjść alarmowych z dwoma wyjściami przekaźnikowymi (opcja).