testo 6744 - przetwornik do pomiaru punktu rosy (wilgotności śladowej) 

Nr katalogowy  0555 6744

  • Testo 6744 przetwornik punktu rosy o zakresie pomiarowym  -45 °Ctd …+ 30 °Ctd, z wyświetlaczem i przyłączem procesowym NPT 1/2

  • Polimerowy sensor wilgotności Testo o długookresowej stabilności  

  • Dowolnie skalowane wyjście analogowe 4 … 20 mA  

  • Wtyczka wyjść alarmowych z dwoma przekaźnikami (opcja) 

Wszędzie tam, gdzie w przemyśle stosowane jest sprężone powietrze, powietrze lub gazy, zbyt wysoka wilgotność może bardzo szybko spowodować szkody, które w najgorszym wypadku mogą dotyczyć produktu finalnego. Kontrola wilgotności śladowej z  użyciem przetwornika testo 6744 (np. przy osuszaczach membranowych lub adsorpcyjnych) może pozwolić na zapobieżenie niepotrzebnym kosztom i uniknięcie strat.   


Opis

Opis produktu

Inne zalety techniczne oferowane przez przetwornik punktu rosy testo 6744:
•    Wysoka dokładność:  do ±1 K przy 0 °Ctd
•    Praktyczna konstrukcja: kompaktowa obudowa z możliwością obrotu o 350° w celu optymalnego ustawienia wyświetlacza.
•    Wyświetlacz i menu konfiguracyjne: możliwość konfiguracji i odczytu w miejscu instalacji , bezpośrednio na przetworniku.

Zakres dostawy

Przetwornik punktu rosy testo 6744 o zakresie pomiarowym -45 °Ctd …+ 30 °Ctd, z polimerowym sensorem wilgotności wyświetlaczem, przyłączem procesowym NPT 1/2, wyjściem analogowym 4 … 20 mA oraz z wtyczką wyjść alarmowych z dwoma wyjściami przekaźnikowymi (opcja).