Pomiar przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych

W kanale wentylacyjnym przepływy powietrza są zwykle niejednorodne i turbulentne. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, pomiar powinien być zawsze przeprowadzony w kilku punktach strumienia przepływu, a następnie uśredniony na podstawie zebranych próbek pomiarowych.

Wybór właściwego anemometru do pomiaru w kanałach wentylacyjnych powinien być uzależniony od mierzonego natężenia przepływu.

Anemometry do pomiaru przy niskich i średnich prędkościach przepływu powietrza.

Kompaktowe anemometry testo 425 i testo 416 wyposażone są w zintegrowaną, kanałową sondę przepływu. Są idealne do szybkich pomiarów przy niskich i średnich prędkościach przepływu w kanałach wentylacyjnych. Po wprowadzeniu do miernika pola przekroju kanału, wydatek zostanie obliczony automatycznie w urządzeniu.

Czasowe i punktowe wartości średnie dostarczają informacji na temat prędkości przepływu w kanale wentylacyjnym. W celu zapewnienia jeszcze bardziej wygodnej i elastycznej pracy, do pomiarów w kanałach można zastosować SmartSondę testo 405i – odczyt danych na urządzeniach mobilnych typu smartfon , laptop, czy tablet, za pomocą bezpłatnej aplikacji.

tetso 425

Anemometr termiczny testo 425

Ze zintegrowaną sonda kanałową

Zakres pomiaru 0…20 m/s

testo 405i

SmartSonda testo 405i

Sterowanie pomiarem za pomocą urządzeń mobilnych.
Zakres pomiaru 0…30 m/s

testo 416

Anemometr wiatraczkowy testo 416

Zintegrowana wiatraczkowa sonda kanałowa ø16mm
Zakres pomiaru: 0,6…40 m/s

testo-435-application-indoor-air-quality-000291.jpg

Miernik wielofunkcyjny testo 435

Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach

Szeroki wybór sond pomiarowych