Skala do określania stężenia sadzy

Nr katalogowy  0554 0308

Zapasowe bibułki do określania ilości dymu; 40 pasków na ok. 200 pomiarów

30,00 Zł
z VAT  36,90 Zł