Măsurarea emisiilor

În cadrul companiilor din sectorul industrial este important ca instalaţiile să funcţioneze eficient şi să polueze mediul înconjurător cât mai puţin posibil în timpul desfăşurării proceselor. Analizoarele de gaze de ardere vă ajută atât să respectaţi valorile limită ale emisiilor prevăzute de lege cât şi să monitorizaţi şi să optimizaţi procesele termice de producţie.


Testarea conformităţii

Compliance Testing with testo 350
Mai multe

În majoritatea ţărilor, operarea tuturor tipurilor de instalaţii industriale trebuie să se supună unor reglementări stricte privind emisiile de gaze de ardere în atmosferă.

 • Verificaţi dacă compuşii definiţi ca poluanţi nu depăşesc anumite valori limită în gazele de ardere
 • Realizaţi o analiză preliminară a gazelor de ardere înainte de măsurarea oficială

Măsurarea emisiilor

Efficiency testing with testo 340
Mai multe

Instrumentele pentru analiza gazelor de ardere sunt o categorie de echipamente ce sunt utilizate zilnic de către inginerii de service pentru a atinge reglarea optimă a motoarelor.

 • Reglaţi motorul pentru a funcţiona la parametri optimi de operare în timp ce respectaţi legislaţia în vigoare referitoare la valorile limită
 • Evitaţi nefuncţionarea instalaţiilor pe termen lung

Testarea eficienţei pe vapoare

Efficiency testing on ships
Mai multe

Pe vapoare, trebuie să se producă cât mai puţin fum posibil iar conţinutul de funingine trebuie păstrat la minim. În cazul construcţiilor de nave, indicele de fum joacă de asemenea un rol important.

 • Testaţi dacă indicele de fum a motoarelor diesel marine nu depăşeşte valorile limită prescrise
 • Demonstraţi clienţilor emisiile de cenuşă din gazele exhaustate

Măsurarea emisiilor: cu sistemul CHP

Emission measurement on CHP systems with testo 350
Mai multe

Condiţiile pentru operarea unui sistem CHP au devenit mai bune ca niciodată. În primul rând, preţurile mai mici ale petrolului şi gazului cât şi subvenţiile acordate de stat fac ca investiţia să merite pe deplin. În plus, trebuie acoperită nevoia tot mai mare de electricitate a unei economii globale în continuă dezvoltare.

În scopul de a opera cât mai profitabil un sistem combinat de producere a energiei termice şi electrice, trebuie garantate anumite standarde de bază prin utilizarea unor tehnologii de măsurare adecvate.
 

 • Monitorizarea valorilor limită ale emisiilor
 • Verificarea eficienţei sistemului
 • Testarea sistemelor de tratare a gazelor exhaustate

Măsurarea emisiilor:

Emission measurement on boiler systems with testo 340
Mai multe

Valorile limită ale emisiilor sunt din ce în ce mai stricte, mai ales în cazul NOX. Din acest motiv, valorile emisiilor sunt determinate în timpul punerii în funcțiune sau mentenaței în cazul cazanelor și arzătoarelor.

 • Evaluarea rentabilității sistemului și setarea arzătorului
 • Asigurarea că sistemul respectă valorile maxime stabilite legal pentru pierderile de gaze arse și emisii.
   

Măsurarea emisiilor:

Emission measurement on gas turbines with testo 350
Mai multe

O turbină cu gaz trebuie testată la intervale regulate pentru a verifica dacă funcționează în conformitate cu specificațiile producătorului și respectând valorile limită de emisie. Din acest motiv este important ca operarea eficientă să se realizeze cu un instrument de măsurare fiabil, extrem de precis.

 • Precizie mare de măsurare la concentrații mici, datorită senzorilor COlow și NOlow
 • Ajustarea ușoară și precisă a testelor de gaz de către utilizator

Contact

Aveți întrebări suplimentare? Consultanții noștri vă stau la dispoziție.