Siguranţa alimentară

În sectorul alimentar, respectarea lanţului de frig trebuie verificată şi dovedită. Cu soluţiile de măsurare de la Testo, monitorizaţi fără întrerupere producţia, transportul şi depozitarea alimentelor, fiind în conformitate cu standardele. Reglementările HACCP (Analiza riscului și punctelor de control) din sectorul alimentar sunt valabile pe plan internațional de ani de zile. HACCP reprezintă o metodă de management al riscului pentru a îmbunătăți monitorizarea și siguranța produselor alimentare. Una din cele mai frecvente cauze ale intoxicației alimentare o reprezintă refrigerarea sau încălzirea neadecvată a alimentelor.