Cunoștințele Testo în domeniul refrigerării - în 3 Module

Sistemele de refrigerare au devenit indispensabile în diferite domenii ale vieții noastre de zi cu zi. Acestea asigură condiționarea optimă a aerului din clădiri, a proceselor industriale desfășurate în mediu rece și permit depozitarea și congelarea pe termen lung a alimentelor. Cu toate acestea, avantajele sistemelor de refrigerare sunt asociate cu un consum semnificativ de resurse, care este în continuă creștere în întreaga lume și care are un impact negativ asupra climei și mediului înconjurător. Acest lucru face cu atât mai importantă proiectarea și planificarea sistemelor pentru tehnologii de refrigerare și climatizare profesionale cu funcționare cât mai eficientă. Un sistem de refrigerare este un sistem închis de țevi, închis ermetic - în cazul ideal, prin care circulă agenții frigorifici.
 

Refrigerantul, sau agentul frigorific, reprezintă un agent operațional care captează caldura în condiții de temperatură și presiune scăzută și o emană  în condiții de temperatură și presiune cu valori mai ridicate. Aceste așa-numite circuite frigorifice cu comprimare cuprind cel puțin patru componente principale care vor fi descrise pe scurt și mai în detaliu în cele ce urmează. Agenții utilizați în cazul sistemelor de refrigerare sunt agentul frigorific și uleiul din compresor. Aceștia sunt selectați în funcție de aplicația vizată și de impactul lor asupra mediului înconjurător.
În acest sens, evaluarea și selecția acestora vor include următoarele:

  • fabricarea de componente,
  • riscul potențial cauzat de agenții utilizați - în caz de lipsă de etanșeitate sau de accidentare,
  • puterea de funcționare necesară pentru a asigura o refrigerare optimă și
  • distrugerea corespunzătoare a tehnologiilor aferente sistemelor la finalul perioadelor de funcționare.
     

1.1 Parametri tehnici asociați cu eficiența sistemelor de refrigerare

O bună valoare comparativă în cazul pompelor de căldură este CDP (Coeficient De Performanță) sau chiar REE (Rata de Eficiență Energetică) pentru sistemele de refrigerare. Acești indicatori de performanță reflectă un raport cost-beneficii într-un punct special de operare a sistemului și într-un anumit moment prestabilit.

Dacă doriți să luați în considerare eficiența sistemelor de refrigerare pe parcursul unui an de zile, atunci indicatorul SEER (rata de eficienţă energetică sezonieră (Seasonal Energy Efficiency Ratio)) este de o importanță și mai mare. În acest caz,  evaluarea va include, de asemenea, acțiunea de încărcare parțială a sistemului de refrigerare, pe lângă cea de încărcare completă și de faza de proiectare. Condițiile ambientale foarte diferite care apar pe parcursul unui an impun luarea în calcul a sarcinii parțiale - un aspect de altfel deosebit de important.
 

O condiție în acest sens o reprezintă reglarea eficientă a performanței în cazul alimentării cu agent frigorific (convertorul de frecvență pentru reglarea performanței compresorului și reglarea vitezei ventilatoarelor pentru schimbătorul de căldură)! Utilizarea suplimentară și complementară a mediilor de stocare termică (de exemplu, unități de stocare a gheții) poate compensa sarcinile parțiale sau sarcinile extreme cu valori ridicate, asigurând astfel a o fiabilitate operațională net superioară și o disponibilitate optimă a sistemului.
 

Înregistrați-vă mai jos pentru a primi materialul gratuit

Help

cff8cdf7339f6c0a141b1567d4ce671c11f59dd1
Confirmați
Acțiunea nu a putut fi finalizată

Cuprins

Modulul 1: Înțelegerea sistemelor de refrigerare

1.1 Parametri tehnici asociați cu eficiența sistemelor de refrigerare
1.2 Criterii pentru posibili agenți frigorifici
1.3 Evaluarea agenților frigorifici a) Valoarea GWP (potențialul de încălzire globală) b) Valoarea TEWI (impactul total de încălzire echivalent)
1.4 Planificarea și eficientizarea funcționării sistemelor de refrigerare

Modulul 2: Principiile și componentele principale ale tehnologiilor de refrigerare

2.1 Procesul termodinamic
2.2 Principalele 4 componente ale circuitelor frigorifice cu comprimare
2.2.1 Evaporatorul
2.2.2 Condensatorul
2.2.3 Compresorul
2.2.4 Unitatea de expansiune
2.5 Alte componente de importanță în cazul circuitului de agenți de refrigerare

Modulul 3: Măsurarea corectă în cazul sistemelor de refrigerare

3.1 Înregistrarea și evaluarea parametrilor importanți
3.2 Subrăcirea
3.3 Supraîncălzirea

Refrigeration Knowledge from Testo