Producerea și distribuția energiei electrice

Este în interesul întreprinderilor electrice și al companiilor de utilităților să se asigure că nu se produc întreruperi, de la procesul de generare a energiei până la distribuție. Camerele de termoviziune Testo mențin integritatea componentelor electrice și mecanice ca parte a acestei întrețineri preventive. Testarea termografică nedistructivă poate reduce funcționarea defectuoasă a sistemului sau a timpilor morți.

Este absolut esențial să se prevină disfuncționalitatea sistemelor de distribuție a energiei datorită consecințelor grave. Conexiunile greșite ale pilonilor de înaltă tensiune pot fi deosebit de importante aici.
Cu camerelor de termoviziune, puteți verifica creșterile temperaturilor fără contact și de la o distanță sigură, fără a vă pune în pericol și fără a trebui să opriți sistemul de înaltă tensiune.
 

Contact

Aveți întrebări suplimentare? Consultanții noștri vă stau la dispoziție.

Contact

Generarea de energie electrică


Întreținerea componentelor mecanice

Power generation
Thermal image power generation

Producerea de căldură în componentele mecanice din centralele generatoare de energie poate indica un nivel ridicat de stres. Aceasta se datorează, de ex. prin frecare, alinierea defectuoasă, toleranțele componentelor sau lipsa lubrifiantului.

Principalul avantaj al măsurării prin infraroșu este măsurarea fără contact și poate fi prin urmare efectuată în timpul funcționării și de la o distanță sigură.

Întreținerea instalațiilor electrice

Electrical installation
Thermal image electrical

Camerele de termoviziune Testo facilitează evaluarea stării de căldură a sistemelor de joasă, medie și înaltă tensiune.Camerele termice duc la detectarea timpurie a componentelor sau conexiunilor defecte, astfel încât măsurile preventive necesare să poată fi introduse într-un mod direcționat.

Acest lucru reduce riscurile de incendiu și evită cotele de producție costisitoare pentru producătorii de energie.

Sisteme de distribuție a energiei

Inspecția termografică pentru funcționarea fără probleme

Thermal image power distribution system
Thermal image power distribution system

Defecțiunile furnizorului de energie pot prezenta un risc serios pentru securitatea alimentării. Semnele de uzură, degradarea materialelor sau rupturi ale cablurilor pe liniile de înaltă tensiune sunt adesea cauza problemelor. Acestea sunt adesea precedate de creșterea temperaturii datorită rezistenței crescute.

Odată cu detectarea timpurie a acestor anomalii prin folosirea termografiei, deteriorarea componentelor și amenințarea unor defecțiuni de alimentare în sistemele de înaltă tensiune pot fi prevenite simplu și eficient. Prin urmare, distribuția energiei este garantată permanent.