Termeni și condiții

Termeni și condiții

Definiții

a) Termenul "Companie" reprezintă Testo Rom SRL,

b) Termenul "Client" înseamnă orice persoană, firmă sau companie care achiziționează bunuri sau servicii de la Companie,

c) Termenul "Produs" înseamnă bunuri și/sau servicii.

d) Termenul "Distribuitor" înseamnă orice parte care cumpără bunuri de la Companie și le revinde clienților neschimbate.

 

Condiții

Prezentele condiții se aplică și se consideră a fi încorporate în toate comenzile, contractele, ofertele și licitațiile pentru furnizarea și vânzarea de bunuri sau servicii de către Companie. Prezentele condiții înlocuiesc orice termeni și condiții conținute în orice comandă a unui client, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris de către Companie.

 

Oferte

Ofertele se fac pe baza materialelor și a forței de muncă în vigoare la data ofertei și pot fi acceptate pentru o perioadă de treizeci de zile de la data ofertării. Cu toate acestea, ofertele sunt valabile sub rezerva ca prețurile producătorilor să nu crească în această perioadă. În plus, oferta de preț poate fi retrasă în orice moment înainte de acceptare în scris. Erorile stenografice sau erorile de redactare, dacă există, pot fi corectate ulterior. Prețuri publicate Comenzile plasate vor fi facturate la prețurile în vigoare la momentul livrării.

 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Toate prețurile indicate nu includ taxa pe valoarea adăugată.

 

Descriere și calitate

Ilustrațiile, descrierile, greutățile și datele tehnice din oricare dintre cataloagele, listele de prețuri și declarațiile (scrise sau orale) făcute de orice reprezentant al Companiei sunt furnizate doar pentru a oferi clienților o imagine și o descriere aproximativă și nu constituie baza niciunei răspunderi contractuale. Nu se implică nicio garanție sau condiție ca articolul să fie în conformitate cu o astfel de ilustrație, descriere sau declarație și orice garanție sau condiție capabilă sau care poate apărea este exclusă prin prezenta. Modelele produselor pot fi modificate fără notificare prealabilă. Produsele și serviciile pot fi din când în când întrerupte, modificate în ceea ce privește domeniul de aplicare, capacitatea sau redefinite în funcție de scop, la discreția exclusivă a Companiei. Toate ofertele trimise și vânzările efectuate se fac cu condiția ca, deși bunurile furnizate să fie de o calitate comercială bună, societatea să nu își asume nicio răspundere în ceea ce privește caracterul adecvat al acestora pentru orice alt scop decât cel specificat în scris sau înainte de momentul vânzării.

 

Contact

Aveți întrebări suplimentare? Consultanții noștri vă stau la dispoziție.

Contact