Monitorizarea proceselor

Turbinele pe gaz sunt supuse monitorizării valorilor limită de gaze de ardere ce trebuie respectate în timpul operării şi verificate regulat în funcţie de dimensiunea sistemului. După operaţiunile de punere în funcţiune şi mentenanţă, valorile emisiilor sistemului sunt verificate pentru a stabili dacă sunt respectate valorile limită legale şi specificaţiile producătorului, fiind documentate dacă este necesar. Datorită concentraţiilor mici de NO, măsurarea emisiilor în timpul verificării şi reglării turbinelor pe gaz cu NO mic trebuie să fie foarte exacte.

2 produse sau recomandări pentru Monitorizarea proceselor
2 Produse găsite